Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Sarežģītu iegulto sistēmu kvalitātes uzlabošana: problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Increasing the Quality of Complex Embedded Systems: Problems and Solutions
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing., prof. J.Osis
Recenzents Dr.sc.ing. J.Grigorjevs, „Tieto Latvia” SIA testēšanas nodaļas vadītājs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt sarežģītas iegultās sistēmas, apskatīt to svarīgākās programmatūras kvalitātes problēmas, kā arī ierosināt priekšlikumus, kā uzlabot iegulto sistēmu kvalitāti. Darba pirmajā nodaļā autors padziļināti iepazīstas ar iegultajām sistēmām. Otrajā nodaļā tiek izskatīti programmatūras kvalitātes atribūti un programmatūras kvalitātes novērtēšanas metodes. Darba trešajā nodaļā tiek identificēti galvenie iegulto sistēmu programmatūras kvalitātes izaicinājumi un tiek definētas problēmas un iespējamie risinājumi. Šajā nodaļā tiek apskatīti gan akadēmiskie pētījumi, gan industrijas profesionāļu aptaujas. Maģistra darba autors izsecina, ka ar esošajām metodēm netiek nodrošināta kvalitatīva iegulto sistēmu programmatūras izstrāde. Maģistra darba ceturtajā nodaļā tiek pieņemts lēmums, ka esošās iegulto sistēmu programmatūras izstrādes metodes nespēj nodrošināt pietiekami augstu programmatūras kvalitāti, tādēļ tiek piedāvāta jauna iegulto sistēmu projektēšanas pieeja, kas ir balstīta uz matemātisku bāzi un kurā tiek izmantoti vadības teorijas elementi. Darba rezultējošā daļā tiek piedāvāta jauna teorija iegulto sistēmu projektēšanā, kas tiek risināta uz praktiska piemēra bāzes. Maģistra darbā ir 75 lappuses, 16 attēli, 1 tabula, un 48 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Iegultās sistēmas, programmatūras kvalitāte, TFM, kopprojektēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Embedded Systems, Software Quality, TFM, Co-Design
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2013 14:25:47