Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Arhitektonisku formu emocionālā uztvere
Nosaukums angļu valodā Emotional Perception of Architectural Forms
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Lekt. R.Čaupale
Recenzents Lekt. J. Pansovs
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Agnese Kalniņas bakalaura darbs ir ’’Arhitektoniskas formas emocionālā uztvere’’. Cilvēkam primāra saskare ir ar apkārtējo vidi, kas kopš pilsētu attīstības ir mākslīga – paša cilvēka radīta vide. . Arhitekta domas lidojums un arhitektonikā apjoma konstruēšana ir saistīti procesi, kur savstarpējā ideju apmaiņā tiek rasti jauni risinājumi. Mūsdienu inženierzinātņu līmenis dod iespējas realizēt vispārdrošākās idejas, veicinot jaunu formu valodas meklējumus. Šāda situācija aktualizē jautājumu, cik pieņemama cilvēkiem ir jaunā formu valoda – tiešā vai zemapziņas līmenī –, jo relatīvi īsā laikā, divdesmitā gadsimta laikā tā ir atkāpusies no stingri noteiktiem priekšrakstiem, kas gan katram laika periodam un stilam ir savi. Darba mērķis ir izpētīt arhitektūras formu atstāto emocionālā iespaida un cilvēka uztveres likumsakarības. 1. nodaļā tiek apkopota informācija par formas uztveri ietekmējošiem faktoriem un apskatīta populārāko formu psihoemocionālā iedarbība. 2. nodaļā tiek analizēta antīkās arhitektūras formveide, pretstatot tai dekonstruktīvismu. 3. nodaļā pēc apkopotajiem formu uztveres principiem tiek analizēts divu dekonstruktīvisma arhitektu – F. Gerija un D. Lībeskinda – arhitektoniskā devuma psihoemocionālā iedarbība. Darba rezultātā tiek izpētītas uztveres īpatnības un apkopoti arhitektoniskas formas ietekmējoši faktori skaidrākai uztverei, kā arī secināts, ka radikālu arhitekonisku formu izmantošanas panākumi būs atkarīgi, vai tiek respektēti formas uztveri ietekmējoši faktori. Atslēgas vārdi: forma, uztvere, uztveres principi. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā lappušu skaits ir 58, darbā iekļauti 27 attēli un 3 shēmas, izmantoti 46 informācijas avoti.  
Atslēgas vārdi Forma, uztvere, uztveres principi
Atslēgas vārdi angļu valodā Form, perception, principles of perception
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 16:25:24