Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Eiropas valstu tehnisko noteikumu salīdzinājums asfaltbetona seguma materiāliem” („Pils ielas rekonstrukcija posmā no Rīgas ielas līdz Pleskavas ielai, Alūksnē”)
Nosaukums angļu valodā „Comparison of European Technical Regulations for Asphalt Pavement Materials” („Reconstruction of Pils Street Section from Rigas Street to Pleskavas Street in Aluksne”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Pētn. V.Haritonovs
Recenzents asoc.prof. A.Zariņš
Anotācija Bakalaura darba tēma "Eiropas valstu tehnisko noteikumu salīdzinājums asfaltbetona seguma materiāliem" izvēlēta sakarā ar nepieciešamību apzināt un salīdzināt Latvijas un arī citu Eiropas valstu prasības asfaltbetona izejmateriāliem un tā īpašībām, kā arī šo izejmateriālu gala produktam - asfaltam. Bakalaura darbs ir sadalīts pa nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti Latvijā visbiežāk lietotie asfalta veidi. Otrajā nodaļā tiek apzināta satiksmes klasifikācija Eiropā un lietotās transporta slodzes, kuras ietekmē asfaltbetona lietošanas klasi. Trešajā nodaļā tiek pētītas prasību atšķirības minerālmateriāliem, minerālajam aizpildītājam un saistvielai. Tāpat trešajā nodaļā tiek salīdzinātas Eiropas standarta un atsevišķu valstu, arī Latvijas, prasības šķembu mastikas asfaltam, asfaltbetonam un porasfaltam. Inženierprojektā tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts "Pils ielas rekonstrukcija posmā no Rīgas ielas līdz Pleskavas ielai, Alūksnē". Pils iela ir Alūksnes galvenā iela, kas savieno starpreģionālos un reģionālos autoceļus. Pils ielā atrodas reģionāli nozīmīgi objekti - pilsētas autoosta, policija, muzejs, daudzdzīvokļu nami un daudzas citas sabiedrībai nozīmīgas vietas. Inženierprojektā izstrādātais kopējais ielas garums ir 2920m. Projektētais ātrums visā posmā pieņemts 50 km/h. Ielas normālprofils pieņemts NP10.5 un NP9.5. Projektā ietverts ielas trases plāna aprēķins, garenprofila parametru aprēķins, ielas segas konstrukcijas aplēse, darba apjomi un specifikācijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumi. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 154 lappuses, tajā skaitā 86 tabulas un 22 attēli, 46 rasējumi. Bakalaura darba izstrādāšanai ir izmantoti 18 literatūras avoti un inženierprojekta izstrādei 16 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi asfaltbetons, saistviela, minerālmateriāli, standarti, specifikācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā asphalt concrete, binder, aggregates, standarts, specifications
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 19:47:14