Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "EK sistēmas"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "EK sistēmas" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec. Jānis Pildavs
Anotācija Šalme Z. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA EK SISTĒMAS: Bakalaura darbs / Z.Šalme, G.Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 65.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 7 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 23 avots latviešu valodā un 10 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir kvalitātes vadības sistēmu pilnveide un klientu apmierinātības izzināšanas procesa pilnveide. Pirmajā daļā tiek veikta teorētisko materiālu izpēte par tādām tēmām kā kvalitāte, kvalitātes vadības sistēma, standarti, klients un tā apmierinātības izzināšanas metodes. Otrā daļa ir analītiskā daļa, kur analizēta esošā situācija pētāmajā objektā SIA EK SISTĒMAS. Tika veikta klientu apmierinātības izzināšanas metožu pielietojuma analīze, standarta ISO 9001 pielietojums un analizēti kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audita rezultāti. Trešajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, elektronisko dokumentu uzglabāšanas sistēmas pilnveidei, darbinieku apmācībām kā arī klientu apmierinātības izzināšanas metožu pielietojums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti kvalitātes vadības sistēmai, klientu apmierinātības izzināšanai un darbiniekiem.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Imporvement of Quality Managament System
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 12:57:12