Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Peļņas un rentabilitātes novērtēšana datortehnikas tirdzniecībā
Nosaukums angļu valodā Assessment of profit and profitability in computer hardware sales
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Peļņas un rentabilitātes novērtēšana datortehnikas tirdzniecībā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt peļņas un rentabilitātes rādītājus datortehnikas tirdzniecībā. Darba apjoms ir 81 lapaspuse, darbā ir aplūkotas 16 tabulas un 23 attēli un izmantoti 16 literatūras avoti, darbs sastāv no divām daļām. Analītiskā apskata daļa sastāv no sešas nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta tirdzniecība Latvijas Republikā, tās nozīme Latvijas ekonomikā un attīstība 2010.-2012. gados. Otrajā nodaļā tiek apskatīta peļņas veidošanas. Trešajā nodaļā tiek apskatītas peļņas vai zaudējuma aprēķinu metodes. Ceturtajā nodaļā tiek apskatīti rentabilitātes rādītāji. Piektajā nodaļā vispārēji tiek apskatīta AS ELKO GRUPA. Sestajā nodaļā tiek novērtēta AS ELKO GRUPAS konkurence. Pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodāļā tiek novērtēta AS ELKO GRUPA peļņa no 2009. līdz 2011. gadam. Otrajā nodaļā tiek novērtēta uzņēmuma rentabilitāte no 2009. līdz 2011. gadam. Trešajā nodaļā tiek plānota peļņa un rentabilitāte 2012. un 2013. gadiem. Darba nobeigumā tiek apkopoti rezultāti par paveiktu darbu, secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi rentabilitāte, peļņa, tirdzniecība, datortehnika, IT
Atslēgas vārdi angļu valodā profitability, profit, sales, computer hardware, IT
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 13:12:53