Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing the efficiency of the motivation system”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Matrevica D., Motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 65 lpp. Diplomprojekta apjoms: 65 lapas; darbā iekļautas 9 tabulas, 21 attēli; darbam pievienots 3 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra stratēģiskajā vadīšanā un personāla vadībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma SIA „Greencarrier Freight Services Latvia” motivācijas sistēmas analīze un tās efektivitātes novērtēšana. Teorētiskajā daļā analizēti motivācijas un motivēšanas jēdzienu teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai: darbinieku algu un prēmijas izmaksu ikgadēja palielināšana; atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti ar darbinieku izglītības līmeņa paaugstināšanu; piemaksu sistēmas izveide, balstoties uz grāmatvedības un uzskaites sistēmā reģistrēto darījumu skaitu.
Atslēgas vārdi cilveku resursu vadisana
Atslēgas vārdi angļu valodā human resors managment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 16:33:37