Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Transporta uzņēmuma biznesa procesu analīze.
Nosaukums angļu valodā Analysis of Business Processes at a Transport Company
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Lektore Jūlija Petuhova
Recenzents docents Aloizs Lešinskis
Anotācija Magistra darbs "Transporta uzņēmuma biznesa procesu analīze" autore Jelena Puškarjova. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Magistra darba apjoms ir 80 lappuses, tai skaitā 2 tabulas, 66 attēli. Maģistra darbs sastāv no divām daļām - teorētiska daļa un aprēķinu daļa. Teoretiskā daļā aplūkoti jautājumi par biznesa procesu modelēšanas tendencēm, biznesa procesu veidiem un biznesa procesu modelēšanas tehnoloģijam. Darbā tiek analizēti dažādas biznesa procesu modelēšanas notācijas, tādas kā BMPN, DFD, IDEF, ERD, EPC. Pamatojoties uz modelēšanas mērķiem un pētāmas sistēmas pielietošanas sfērām tiek veiktā modelēšanas notācijas salīdzinošā analīze. Pētījumu un aprēķinu daļā tika analizēti transporta uzņēmuma SIA "DSD", kas darbojas Latvijas tirgū, biznesa procesi. Uzņēmums nodarbojas ar iepriekšējas informēšanas deklarācijas noformēšanu Krievijas Federācijas muitas iestādēm (EPI, t.s. elektronka). Uzņēmuma darbība tiek analizēta izmantojot modelēšanas standartu DFD notāciju. Jo tieši DFD notācija atbalsta materiālas un informatīvas plūsmas modelēšanu, kas tika izvirzīts par pētījuma mērķi. Pētījuma ietvaros tika demonstrētas biznesa procesu modelēšanas DFD notācijas praktiskas pielietošanas iespējas. Vispirms tika izstrādāts uzņēmuma konceptuālais modelis, kas apraksta uzņēmuma darbību un struktūru. Pamatojoties uz izstrādāto konceptuālo modeli tika izveidots uzņēmuma datu plūsmas modelis, kas modelē uzņēmuma informācijas sistēmas procesus, izmantojot DFD notāciju. Realizējot izstrādāto datu plūsmas modeļa kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi tika piedāvātas biznesa procesu pārplānošanas alternatīvas ar mērķi paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti.
Atslēgas vārdi TRANSPORTA UZŅĒMUMA BIZNESA PROCESU ANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Business Processes at a Transport Company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 10:52:02