Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Noliktavas saimniecības organizēšana uzņēmumā ANVO”
Nosaukums angļu valodā „Organization of warehouse operations in the company ANVO”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Anotācija Bakalaura darba autors: Anastasija Bloškina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Noliktavas saimniecības organizēšana uzņēmuma Anvo Bakalaura darba apjoms: 57 lpp, 17 tab., 27 att., 2 formulas, 2 pielikumi Bakalaura darbā izmantotie materiāli: literatūras avoti par loģistiku, noliktavas saimniecības organizēšanu, elektroniskie resursi, publikācijas Latvijas Statistikas un Satiksmes ministrijas mājas lapas, uzņēmuma ANVO pārskaiti un atskaites Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma ANVO un tai piederošas noliktavas analīze. Noliktavas platības efektīvākās izmantošanas iespēja, glabāšanas sistēmas izveidošana. Tehnoloģiskā procesa organizācijas pilnveidošana un sistematizēšana. Investēšanas projekta novērtējums, jaunas noliktavas iegādei Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bloškina A. Noliktavas saimniecības organizēšana uzņēmumā ANVO: Bakalaura darbs/ Zinātniska vadītāja Jakubāne J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. -57 lpp
Atslēgas vārdi Noliktavas saimniecības organizēšana uzņēmumā ANVO
Atslēgas vārdi angļu valodā Organization of warehouse operations in the company ANVO
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 20:55:30