Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības plānošanas problēmas riska apstākļos nefinanšu nozarēs
Nosaukums angļu valodā Business Planning Problems in Risk Situation in Non-Financial Industry
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore Irina Voronova
Recenzents Profesore Nataļja Lāce
Anotācija ANOTĀCIJA Pilatova M. Business Problems in Risk Situation in Non-financial Industry: Maģistra darbs / M. Pilatova, Irina Voronova, Asociētā profesore, Ekonomikas doktors Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studiju departaments, maģistra programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2013. p. 95. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tā sastāvā ir 21 tabulas, 21 attēli. Literatūras sarakstā ir norādīti 48 avoti. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās, teorētiskāš un praktiskās daļas. Analītiskā daļa koncentrēta uz nefinanšu nozari Eiropas Savienībā, galvenokārt Čehijas Republikā. Autore analizē ražošanas attīstību un tās nozīmi Čehijas Republikā. Ir veikta maksātspējas analīze un noteikti ražošanas nozari ietekmējošie faktori. Autore ir apkopojusi statistiku par nozares attīstību. Teorētiskā daļa koncentrēta uz scenāriju plānošanu kā finanšu stabilitātes rīku. Ir analizēti teorētiskie jautājumi un scenāriju plānošanas metodes. Turklāt, autore analizē kritiskās situācijas analīze metodi risku vadībai un lēmumu pieņemšanai. Ir veikts finanšu modeļu kā risku un finanšu vadības rīku izvērtējums. Tādējādi, ir parādīti finanšu modeļu teorētiskie jautājumi, un veikta to vēstures analīze. Autore arī attaino pielāgoto klasisko modeļu pielietojumu maksātnespējas un bankrota izvērtēšanā Čehijas Republikā. Autore piedāvā modeli kā rīku kritiskās situācijas analīzess izveidē, lai veiktu detalizētāku nefinansiālās nozares uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzi. Praktiskajā daļā analizēts Čehijas ražošanas uzņēmums Kimberly-Clark, Ltd. Ir aprakstīta uzņēmuma darbība, noteikti un izvērtēti uzņēmumu ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori. Turklāt, ir izvērtēti izvēlētie finanšu modeļi, un veikta Čehijas makrovides hipotētisko scenāriju attīstības analīze, lai prognozētu uzņēmuma iespējamos nākotnes rezultātus. Autore lieto kritiskās situācijas analīzi, kurā ir pieņemts gan pozitīvs, gan negatīvs uzņēmuma darbības rezultāts, izmantojot aprēķinātos finanšu modeļus. Nobeigumā maģistra darba autore sniedz priekšlikumus scenāriju plānošanas ieviešanai ražošanas uzņēmumā Čehijas Republikā.
Atslēgas vārdi scenāriju plānošanas metodes, kritiskās situācijas analīzi, finanšu modeļus, bankrota izvērtēšanā
Atslēgas vārdi angļu valodā Scenario planning, critical stress testing, financial models, credibility model, bankruptcy model
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 15:28:59