Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes nedrošo punktu analīze Rīgā” („Koka tilta pār Mūsu Bauskā projekts”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Traffic Unsafe Points in Riga” („Project of Timber Bridge over Musa in Bauska”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba Satiksmes nedrošo punktu analīze Rīgā mērķis ir izstrādāt pamatu metodei, pēc kuras varētu risināt un analizēt satiksmes nedrošos punktus Rīgā. Bakalaura darba uzdevumi ir sekojoši: 1) Iegūt datus un aprakstīt pašreizējo satiksmes drošības un melno punktu situāciju Rīgā. 2) Atrast piemērotu metodi melno punktu identificēšanai un novēršanai. 3) Aprakstīt atrastās metodes būtību. 4) Veikt pētījumu, kas balstīts uz atrasto metodi satiksmes melno punktu novēršanai. Bakalaura darbā aprakstīta satiksmes drošības situācija Latvijā un Rīgā. Izanalizēta melno punktu situācija Rīgā. Teorētiskajā daļā liels uzsvars likts uz Zviedrijā izstrādātās Melno punktu rokasgrāmatas (angļu val. Black Spots Manual) būtības, satura un ieteikto risinājumu aprakstu. Pētnieciskajā daļā ir izpētīti konkrēti Rīgas nedrošie punkti par pamatu ņemot Melno punktu rokasgrāmatu. Izsecināts, ka šajā rokasgrāmatā piedāvātās metodes var tikt adoptētas gan Rīgas pilsētā, gan valstiskā līmenī. Lai Latvijā tiktu izstrādāta atbilstoša Melno punktu rokasgrāmata, būtu nepieciešams sākt veidot datu banku, piemērot vairākus nacionālos risinājumus un ņemt vērā nacionālās īpatnības. Inženierprojekta Koka tilta pār Mūsu Bauskā projekts uzdevums ir izveidot projektu pār Mūsas upi Bauskā. Inženierprojektā risināts trīs laidumu trīsstūra kopnes tilts ar dzelzsbetona brauktuves plātnēm. Kopņu konstrukcija veidota no koka ar metāla elementiem. Pamati saglabāti esošie, paredzot piebetonēt jaunas balsta galvas. Inženierprojektā aprakstīta esošā situācija, variantu salīdzinājums, ģenerālvarianta apraksts, galveno konstrukciju aprēķini, tehniskās specifikācijas, ieteikumi būvniecības procesam un uzturēšanai, kā arī dots darbu daudzuma saraksts. Darba sastāvā ir 16 nodaļas (135 lapaspuses neskaitot rasējumus), tajā skaitā 23 tabulas, 39 attēli, un 11 rasējumi. Bakalaura darba daļai izmantoti 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Koka kopne tilts satiksnes drošība melnie punkti
Atslēgas vārdi angļu valodā Wooden Truss bridge traffic safety black spots
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2013 01:13:39