Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Konteineru termināla darba modelēšana un tehnoloģisko procesu optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Modelling of Container Terminal Operation and Optimization of Technological Processes.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs docents Mihails Larins
Recenzents docente Margarita Urbaha
Anotācija Darbā „ Konteineru termināla darba modelēšana un tehnoloģisko procesu optimizācija” ir apskatīti konteineru klasifikācija un veidi, konteineru terminālu nozīme un izmantošanās nosacījumi, kā arī ir uztaisītas SIA „Baltic Container Terminal” darbības pētīšana, analīze, tehnoloģisko procesu trūkumu noskaidrošana un to risinājumu priekšlikumu izstrādāšana. Tiek aprēķināta konteineru termināla caurlaides spēja un uztaisīta konteineru termināla darba modelis, ar ARENA 5.0 programmas palīdzību. Darba pirmajā daļā ir izklāstīta teorētiskā informācija par konteineru klasifikāciju un pamatveidu raksturojumi un konstruktīvām īpašībām; ir atspoguļota konteineru kravu pārvadājumu attīstības vēsture. Darba otrajā daļā ar aprakstīti konteineru termināla nozīme, izmantošanās nosacījumi, struktūra un funkcijas. Ir arī aprakstīts jūras ostu nozīme intermodālojos pārvadājumos un šo terminālu uzbūve. Kā arī ir analizēts lielākais Latvijas konteineru termināls SIA „Baltic Container Terminal”. Šeit ir aprakstītas uzņēmuma galvenie darbības virzieni, izanalizēta tehnoloģisko procesu shēma. Darba trešajā daļā izvērsti tika parādītas uzņēmuma optimizācijas iespējas - izveidoti konkrēti autores priekšlikumi uzņēmuma tālākai attīstībai. Autore uzņēmuma optimizācijai piedāvā veikt jaunās tehnikas iepirkšanu. Kā jauna tehnika tiek piedāvāts portālais konteinervedējs. Kā arī ir izveidots matemātiskais aprēķins un tiek modelēta konteineru termināla darba modelēšana. Darba modelēšana tiek veikta ar ARENA 5.0 programmas palīdzību. Maģistra darbs sastāv no 87 lappusēm, 36 attēliem, 11 tabulām. Darba izmantoti 11 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Konteineru termināla darba modelēšana un tehnoloģisko procesu optimizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā The modelling of a container terminal work and the optimisation of technological processes.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 14:54:29