Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Jauna sabiedrisko attiecību pakalpojuma attīstība"
Nosaukums angļu valodā "Development of New Public Relation Service"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA, I.Suija-Markova
Recenzents Mg.oec.,Mg.paed. S.Gaile
Anotācija Savleviča A. Jauna sabiedrisko attiecību pakalpojuma attīstība: Maģistra darbs / A.Savleviča, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. 120 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 120 lappuses, tajā iekļauti 8 attēli un 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu valodā, 23 angļu valodā, 1 igauņu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Darba mērķis ir inovatīva sabiedrisko attiecību pakalpojuma un tā ieviešanas plāna izstrāde Latvijā. Darba pirmajā daļā ir apskatīti un analizēti dažādi teorētiskie ietvari produktu un pakalpojumu attīstībai, inovāciju radīšanai, biznesa modeļu izvēlei, pakalpojuma sniegšanas modeļa izveidei un jaunā pakalpojuma novērtēšanai. Darba otrajā daļā ir analizēts Latvijas sabiedrisko attiecību tirgus, pakalpojuma sniegšanas process, nozari ietekmējošie ārējās vides faktori, klientu vajadzības un jaunā pakalpojuma potenciālās koncepcijas. Darba trešajā daļā ir izstrādāts inovatīvs pakalpojums, kas ietver inovāciju biznesa modelī un pūļa spēka izmantošanu pakalpojuma sniegšanā. Darba ietvaros izstrādāta pakalpojuma koncepcija, tā sniegšanas karte, biznesa modelis un ieviešanas plāns, kā arī veikta pakalpojuma izvērtēšana. Nozīmīgākie darba secinājumi un priekšlikumi saistās ar rekomendācijām pakalpojuma sniegšanas procesā un faktoriem, kam tālākajā pakalpojuma attīstībā jāpievērš īpaša uzmanība.
Atslēgas vārdi pūļa spēks, sabiedriskās attiecības, pakalpojuma izstrāde, inovācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Crowdsourcing, public relations, service development, innovations
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 11:04:49