Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Portālu optimizācija meklēšanas sistēmām
Nosaukums angļu valodā Portals Optimization for Searching Systems
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs L.Novickis, Dr.habil.sc.ing., LDP profesora grupas profesors
Recenzents V.Žuravļovs, Mg.sc.ing., DNB bankas IT projekta vadītājs
Anotācija Darbā ir apskatīts interneta portālu optimizācijas meklēšanas sistēmām jautājums. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmā nodaļā Meklēšanas sistēmas darbības princips tiek aplūkota meklēšanas sistēmas uzbūves struktūra un darba principi. Liela uzmanība ir veltīta meklēšanas sistēmas indeksa veidošanas, meklēšanas rezultātu ranžēšanas un relevantuma noteikšanas jautājumiem. Nodaļā ir apskatīts datu ranžēšanas piemērs, izmantojot kokveidīgo datu ranžēšanas algoritmu MatrixNet. Otrā nodaļā Portālu optimizācijas meklēšanas sistēmām metožu apskats ir apskatītas pamata portālu optimizācijas meklēšanas sistēmām metodes, kuras aktīvi tiek izmantotas portālu pozīciju uzlabošanai meklēšanas sistēmās pēc atslēgvārdiem. Trešā nodaļa Portālu optimizācijas meklēšanas sistēmām metožu pielietošana portāla elogmar.eu optimizācijai veltīta portālu optimizācijas meklēšanas sistēmām metožu efektivitātes analīzei. Šajā nodaļā ir aprakstīti transporta un loģistikas portāla elogmar.eu optimizācijas meklēšanas sistēmām laikā iegūtie rezultāti. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, iedots metožu salīdzinājums. Ceturtā nodaļā JavasScript koda indeksācijas iespēju analīze ir apskatīta JavaScript skriptu ietekme uz portālu satura indeksāciju. Nodaļā tiek aplūkoti vairāki JavaScript skriptu izmantošanas piemēri un dotas rekomendācijas skriptu izmantošanai. Pēdējā nodaļā Vispārēja portālu optimizācijas meklēšanas sistēmām metodika un rekomendācijas tās pielietošanai ir apkopoti iepriekšējās nodaļās apskatītie jautājumi un dota vispārēja portālu optimizācijas meklēšanas sistēmām metodika.
Atslēgas vārdi meklēšanas sistēmas, JavaScript, ranžēšana, relevantums, indekss
Atslēgas vārdi angļu valodā SEO, ranking, search engines, JavaScript, relevance, Google
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 09:13:21