Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošana ēku būvniecībā
Nosaukums angļu valodā Development of Labour Protection Monitoring System in Construction of Buildings
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Ieviņš
Recenzents LU prof. V.Kaļķis
Anotācija Maģistra darba temats: „Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošana ēku būvniecībā”. Maģistra darbs izstrādāts trīs daļās: teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Darba teorētiskajā daļā skaidrotas darba aizsardzības pamatnostādnes, sniegts darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu raksturojums, analizēti dominējošie darba vides riski un to novērtēšanas iespējas būvniecības nozarē. Darba analītiskajā daļā raksturota būvniecības nozare, analizēti nelaimes gadījumu statistiskie dati un darba vides riska faktoru izraisītās arodsaslimšanas. Raksturots būvuzņēmums, kurā tika pētīta darba aizsardzības sistēma un sniegts būvuzņēmumā izveidotās darba aizsardzības sistēmas novērtējums. Lai pētītu būvniecības uzņēmumu būvlaukumos pastāvošās darba vides problēmas, darba analītiskajā daļā tiek analizēti ar darba autora izstrādātās anketas palīdzību iegūtie būvniecībā strādājošo anketēšanas rezultāti. Praktiskajā maģistra darba daļā sniegti priekšlikumi darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošanai ēku būvniecībā. Pirmais priekšlikums ir, darba aizsardzības prasību izpildes uzraudzībai būvdarbos un darba aizsardzības līmeņa paaugstināšanai būvlaukumos, izmantot Somijā izstrādāto TR drošības novērošanas metodi, kuru maģistra darba autors ir pielāgojis lietošanai Latvijas būvuzņēmumos. Otrajā priekšlikumā izstrādāta būvlaukuma darba aizsardzības sistēmas struktūras shēma un piedāvāti praktiski paņēmieni darba aizsardzības sistēmas organizēšanai. Trešais priekšlikums ir papildināt būvniecības nozares darba vides risku novērtēšanas sistēmu ar Vācijas Federālās darba drošības un veselības aizsardzības institūta Dortmundā izstrādāto Slodzes Galveno Rādītāju (SGR) metodi ergonomisko risku vispārējai novērtēšanai. Maģistra darba izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, speciālā darba aizsardzības jomas literatūra, valsts statistikas dati, maģistra darba ietvaros veiktās aptaujas anketas, uzņēmuma nepublicētie materiāli, studiju lekciju materiāli un interneta resursi. Maģistra darbs izpildīts uz 100 lapām. Maģistra darbs satur 32 attēlus, 5 tabulas, 2 aprēķinu formulas un 3 pielikumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi darba aizsardzība, ēku būvniecība, TR metodika
Atslēgas vārdi angļu valodā occupational health and safety, building construction, TR Methods
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 13:42:17