Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Modernu plānošanas metožu un rīku analīze un izmantošana individuālai ražošanai Latvijas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Analysis and Application of Advanced Planning Techniques and Tools for Individual Production in a Latvian Enterprise
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
Recenzents Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts modernu plānošanas rīku un metožu izmantošanas iespēju izpētei individuālās ražošanas uzņēmumos. Darba teorētiskajā daļā, balstoties uz literatūras avotu analīzi, izpētītas individuālās ražošanas plānošanas procesu īpatnības un ietekmējošie faktori, formulētas prasības ražošanas plānošanas metožu un rīku izmantošanai ražošanas kalendārplānošanai. Teorētiskā daļa satur arī ražošanas plānošanas programmrīka Preactor apskatu, tā versiju un funkcionalitātes īsu aprakstu. Darbā ir pievērsta uzmanība metālapstrādes un mašīnbūves nozaru aktualitātēm Latvijā, kā arī dots Latvijas metālapstrādes individuālās ražošanas uzņēmuma TTS AVIO apraksts, raksturoti tā ražošanas procesi un ražotā produkcija. Maģistra darba praktiskajā daļā ir veikta gadījuma izpēte, izstrādāts ražošanas plāns ar MS Project Management un Preactor Express plānošanas programmrīkiem, balstoties uz uzņēmuma pasūtījuma datiem. Veikta izveidoto ražošanas plānu analīze un programmrīku funkciju salīdzināšana ar mērķi izvērtēt, vai izvēlētie plānošanas rīki ir piemēroti individuālās ražošanas uzņēmuma procesu plānošanai. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts 99 lappusēs (bez pielikumiem) un paskaidrots ar 59 attēliem, 14 tabulām, kā arī papildināts ar 2 pielikumiem. Literatūras sarakstā ir iekļauti 56 informācijas avoti
Atslēgas vārdi Individuālā ražošana, Preactor Express, Ražošanas plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Individual Production, Preactor Express, Production Planning
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 12:34:45