Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Administratīvais process Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Nosaukums angļu valodā The Administrative Process of the State Fire and Rescue Service
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Vaivods, VUGD, ing.
Recenzents M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomprojektu „Administratīvais process Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes studente Ilona Seikstule, diplomprojekta vadītājs– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Rūpniecisko avāriju riska un sevišķi svarīgo objektu nodaļas vecākais inspektors Jānis Vaivods. Pētījums izstrādāts valsts valodā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt analītisku informācijas kopumu par administratīvo procesu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ņemot vērā ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības, kā arī problēmas, kas novērojamas amatpersonu darbā, piemērojot dažādus administratīvos aktus. Diplomprojekta izvirzītā mērķa sasniegšanai veicami sekojoši uzdevumi: – izpētīt un sistematizēt normatīvo aktu prasības administratīvās lietvedības jomā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā; – analizēt atklātās pretrunas ārējos un iekšējos normatīvajos aktos; – izstrādāt ugunsdrošības prasību pārkāpumu klasifikāciju atbilstoši piemērojamajam administratīvajam aktam; – veikt pētījuma rezultātu apkopojumu un sniegt autora priekšlikumus par administratīvā procesa uzlabošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Pētījuma rezultātā ir apkopots analītisks informācijas kopums par administratīvo procesu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un izstrādāta ugunsdrošības prasību pārkāpumu klasifikācija atbilstoši piemērojamajam administratīvajam aktam ar mērķi atvieglot valsts ugunsdrošības uzraudzības amatpersonu darbu. Diplomprojektā tika izpētīta administratīvā procesa attīstības vēsture, kā arī tika izpētītas problēmas, kas rodas piemērojot dažādus administratīvos aktus. Diplomprojekta apjoms ir 51 lapaspuse, tai skaitā 3 attēli un 1 pielikums. Diplomprojekta izstrādes gaitā izmantoti 16 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Administratīvais process Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Administrative Process of the State Fire and Rescue Service
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2013 15:13:43