Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Valsts iestādes darbības uzlabošanas projekts reģionā"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving the performance of a public authority in the region"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. J.Rozenbergs
Recenzents Mg.oec. A.Greitāns
Anotācija Diplomprojekts „Valsts iestādes darbības uzlabošanas projekts reģionā” sastāv no četrām pamatnodaļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un vides aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā, ir aprakstīta „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta” izveide, darbība, organizatoriskā struktūra, uzņēmuma vidi ietekmējošie faktori, pēdējo gadu saimnieciskās darbības vērtējums un normatīvo aktu ietekme uz uzņēmumu. Projekta aprēķinu daļā ir piedāvāti priekšlikumi brigāžu izvietojuma izmaiņām Vidzemes reģionā un informācijas aprites uzlabošanai starp vadību un darbiniekiem. Tehnoloģiskajā daļā ir izklāstīts kā efektīvāk veikt statistiskās informācijas apstrādi un uzlabot apkopotās statistikas kvalitāti. Darba un dabas aizsardzības daļā ir apskatītas jaunākās aktivitātes, kuras pētāmā organizācija ir veikusi darba aizsardzības jomā, uzskaitīti iekšējie normatīvie akti, kas saistīti ar darba aizsardzību, piedāvāts šos normatīvos aktus darbiniekiem izklāstīt semināru veidā un apskatīts priekšlikums vides aizsardzības jomā, izveidojot sadarbību ar papīra pārstrādes uzņēmumu. Diplomprojekta beigās ir secinājumi un priekšlikumi par paveikto.
Atslēgas vārdi Valsts iestāde, darbības uzlabošanas projekts, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Public authority, Project for improving the performance, State Emergency Medical Service of Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 17:22:07