Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ar akcīzes preču apriti saistīto noziedzīgo nodarījumu atklāšana Muitas kriminālpārvaldē”
Nosaukums angļu valodā “Criminal Offense Disclosure in Connection with the Excise Goods within the Customs Criminal Board”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Ar akcīzes precēm saistītie noziedzīgie nodarījumi negatīvu ietekmi atstāj gan uz sabiedrību, gan valsti. Viena no tiesībsargājošajām iestādēm Latvijā, kas cīnās ar nelegālu akcīzes preču apriti ir Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde. Darbā tiek pētīta akcīzes preču aprite Latvijā un noziedzīgi nodarījumi šajā jomā, kā arī Muitas kriminālpārvaldes loma noziedzīgu nodarījuma atklāšanā, novēršanā saistībā ar akcīzes precēm. Diplomdarbā ir noteiktas problēmas, kas saistītas ar nelegālā tirgus uzplaukumu, tiek izvirzīti priekšlikumi šīs situācijas izmeklēšanai, apkarošanai un uzlabošanai. Diplomdarba izstrādē izmantota statistiskā datu apstrāde, lai noskaidrotu gan legālās, gan nelegālās akcīzes preču aprites apjomu un Muitas kriminālpārvaldes darbību šajā jomā. Pielietota arī salīdzinošā analīze, lai secinātu, kā mainījies akcīzes preču apjoms un kā to ietekmē Muitas kriminālpārvaldes darbība. Darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā ir apkopota un izanalizēta informācija par akcīzes precēm un akcīzes nodokli, kam piemēro, kā aprēķina šo nodokli un kāda ir nodokļu maksāšanas kārtība, kā arī kārtība, kā tiek marķētas un uzglabātas šīs akcīzes preces. Otrajā daļā tiek aplūkota un analizēta informācija par akcīzes preču apriti Latvijā. Trešajā daļā tiek pētīta akcīzes preču pārvietošana un kontrole, ceturtajā daļā ir apkopota informācija par noziedzīgiem nodarījumiem akcīzes preču nelegālās aprites jomā. Piektajā daļā ir pētīta VID Muitas kriminālpārvalde funkcijas un uzdevumi, darbības metodes pirmstiesas izmeklēšanas uzsākšanā un tās darbības rezultāti saistībā ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu akcīzes preču jomā. Diplomdarba tapšanā kā pētījuma avoti izmantoti normatīvie dokumenti, Latvijas Republikas likumdošanas akti, Eiropas Savienības regulas un direktīvas, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes apkopotie statistikas dati un pārskati, kā arī Akcīzes pārvaldes statistikas dati. Izmantotas publikācijas interneta resursos, mācību materiāli, literatūra ekonomikā un pieejamie prakses materiāli. Diplomdarba apjoms ir 80 lappuses. Darbā iekļautas 13 tabulas, 7 formulas, 7 attēli un 17 diagrammas.
Atslēgas vārdi Ar akcīzes preču apriti saistīto noziedzīgo nodarījumu atklāšana Muitas kriminālpārvaldē
Atslēgas vārdi angļu valodā Criminal Offense Disclosure in Connection with the Excise Goods within the Customs Criminal Board
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 13:51:24