Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmums „X” finanšu analīze un bankrota prognozēšana”
Nosaukums angļu valodā “Financial Analysis and Bankruptcy Prognostication at the Company “X””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Anotācija Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma X finanšu analīze un bankrota prognozēšana. Darbā tiek pētīts finanšu analīzes process, finanšu koeficientu raksturojums, bankrota prognozēšanas iespējas, ka arī tiek veikta konkrētā Latvijas uzņēmuma finanšu analīze. Diplomdarba mērķis ir analizējot SIA Citrus Solutions četru gadu gada pārskatu datus novērtēt tās finansiālo stāvokli un problēmu konstatēšanas gadījumā atrast to iespējamos risinājumus. Lai sasniegtu izvirzīto diplomdarba mērķi, noteikti šādi uzdevumi: 1. Veikt SIA Citrus Solutions finansiālā stāvokļa analīzi; 2. Konstatēt uzņēmumā pastāvošās finansiālās problēmas un piedāvāt to iespējamos atrisinājumus. Diplomdarba pētījuma objekts ir SIA Citrus Solutions finansiālais stāvoklis un tā pētījuma priekšmets ir SIA Citrus Solutions finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespējas. Diplomdarbā ir četras daļas: divas teorētiskās un divas praktiskās. Pirmajā daļā tiek aprakstīta finanšu analīzes būtība. Šajā daļā arī aprakstīta maksātspējas būtība un tādu finanšu koeficientu kā likviditāte un rentabilitāte raksturojumi. Otrajā daļā tiek izskaidrota bankrota būtība un apskatīti tā prognozēšanas modeļi: vispārējo rādītāju, Djurana kredīta skoringa, Altmaņa un Šorina un Voronovas modeļi. Trešajā daļā tiek veikta uzņēmuma finanšu analīze, maksājāmo nodokļu pārskats un izdarīti secinājumi par analīzes gaitā konstatētām problēmām. Ceturtajā daļā autors, balstoties uz trešajā daļā izdarītiem secinājumiem, piedāvā uzņēmumā atrasto trūkumu novēršanas iespējas. Diplomdarbs sastāv no 4 daļām un 9 nodaļām, ko kopā veido 64 lapas un papildina 4 pielikumi. Tā sastāvā ietilpst 28 formulas, 8 attēli un 31 tabula. Darba izstrādāšanai izmantoti 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi finanses, analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā financial analysis
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2013 14:05:49