Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Biznesa procesu modelēšanā bāzēta lidmašīnas virszemes operāciju analīze
Nosaukums angļu valodā Business Process Modeling - Based Analysis of Aircraft Turnaround
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jeļena Peščerska
Recenzents
Anotācija Neskatoties uz to ka imitācijas modelēšanas priekšrocības biznesa procesu analīzē tiek aizvien plašāk akceptētas un izprastas, pašlaik joprojām imitācijas modelēšana tiek reti izmantota biznesa procesu modelēšanā, modificēšanā un uzlabošanā. Tas ir vispāratzīts, ka biznesa procesa modeļi (statiskie modeļi) ir pietiekami efektīvi, lai analizētu biznesa procesus. Šis maģistra darbs piedāvā mazināt plaisu starp statisko un dinamisko (imitācijas modelēšana) skatījumu uz biznesa procesiem. Statiskā modeļa definēšanā ir izmantota biznesa procesu modelēšanas notācija (BPMN). Savukārt, lai definētu imitācijas modeli ir izmantota diskrētu notikumu sistēmu modelēšanas programma SIMUL8. Šis maģistra darbs ir veltīts biznesa procesu modelēšanā bāzētas lidmašīnas virszemes operāciju analīzes pieejas izstrādei. Lidmašīnas virszemes operāciju modelēšana ir realizēta divos posmos. Pirmajā posmā tiek izstrādāts uz BPMN bāzēts procesa konceptuālais modelis un otrajā posmā no šī konceptuālā modeļa tiek iegūts imitācijas modelis. Tālāk šis imitācijas modelis ir izmantots lidmašīnas virszemes operāciju analīzē. Lai imitētu lidmašīnas virszemes operācijas un izpētītu to ietekmi uz kopējo lidmašīnas virszemes operācijām paredzēto laiku, ir izmantots stohastisks modelis. Lidmašīnas virszemes operāciju analīze var būt par pamatu laika, ko lidmašīna pavada uz zemes virszemes operāciju izpildei, noteikšanai un citas derīgas informācijas iegūšanai. Izstrādātā lidmašīnas virszemes operāciju modeļa imitēšanas rezultāti atklāja, ka izlidošanas punktualitāti stipri ietekmē pasažieru apkalpošanas aktivitātes (izkāpšana, iekāpšana), kas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ir liels pasažieru skaits. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem ir izstrādāta biznesa procesu modelēšanā bāzēta pieeja lidmašīnas virszemes operāciju analīzei un ir izveidots atbilstošs imitācijas modelis. Darba apjoms - 115 lpp., 13 tabulas, 51 attēls un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Biznesa procesu modelēšana, imitācijas modelēšana, BPMN, lidmašīnas virszemes operācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Business process modeling, simulation, BPMN, aircraft turnaround
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2013 15:49:12