Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Reklāma un tās pielietojums uzņēmējdarbībā
Nosaukums angļu valodā „Advertising and its application in business”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Karina Karjakina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: RTU docente, dr.oec. I.Andersone Bakalaura darba temats: Reklāma un tās pielietojums uzņēmējdarbībā Bakalaura darba apjoms: 60 lpp., 11 tab., 27 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Izmantotie informācijas avoti ir speciālā ekonomiskā literatūra, publicētie zinātniskie darbi, reklāmas mediju un aģentūru pētījumi, statistikas datu bāzes un interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā apskatu daļā tika atspoguļota reklāmas būtība, kā arī reklāmas plānošanas soļi, kas iekļauj mērķa formulēšanu, reklāmas budžeta izstrādi, reklāmas teksta un saukļa izstrādi, reklāmas izplatīšanas līdzekļu izvēli un reklāmas efektivitātes novērtēšanu. Pētījumu un aprēķinu daļā tika izpētīts reklāmas tirgus, veikta uzņēmumu aptauja par reklāmas nozīmi uzņēmējdarbībā, kā arī izstrādāts reklāmas plāns SIA ECOtex produktiem. Pētījums apstiprināja to, ka reklāmai ir ļoti liela nozīme uzņēmējdarbībā, tāpēc uzņēmumi ir jāpopularizē, lai uzņēmums būtu dzīvotspējīgs. Ja uzņēmums izvēlēsies nereklamēt produktus, tad tas var piedzīvot pat bankrotu. Mūsdienu informācijas tirgū pircējs var apmaldīties, tāpēc uzņēmumam ir jābūt radošam, lai izceltu savu produktu, bet pats galvenais uzņēmumam ir jāplāno un jāanalizē rezultāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Karjakina K. Reklāma un tās pielietojums uzņēmējdarbībā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 60 lpp.
Atslēgas vārdi Reklāma un tās pielietojums uzņēmējdarbībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Advertising and its application in business
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 20:19:59