Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja Eiropas Savienības iekšējā tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Competitiveness of Latvia`s Economy in the European Union Internal Market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Recenzents Asoc.prof.A.Orlovska
Anotācija Diplomdarba autore Jūlija Hafizova izstrādāja darbu, kura tēma ir Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja ES iekšējā tirgū. Diplomdarba mērķis ir, izpētot Latvijas konkurētspēju, izanalizējot to ietekmējošos faktorus, izvērtēt Latvijas konkurētspējas attīstības iespējas. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts konkurētspējas jēdziens, globālās konkurētspējas reitings. Otrajā daļā tiek apskatītas ES politikas aktualitātes, stratēģijas, virzieni. Trešajā daļā ir dots novērtējums Latvijas konkurētspējai, apskatīti ietekmējošie faktori, stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, izstrādātas rekomendācijas preču eksporta atbalsts institūciju darbības uzlabošanai. Diplomdarbs ir izstrādāts uz 71 lappusēm. Tajā ir iekļautas 7 attēli, 14 tabulas un 43 izmantoti avoti.
Atslēgas vārdi Latvijas tautsaimniecība, konkurētspēja, globālās konkurētspējas reitings
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian national economy, competitiveness, global competiveness index
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 09:48:46