Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Grants ceļu dzīves cikla analīze Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Gravel Road Life Cycle in Latvia”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs asoc.prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Darba nosaukums Grants ceļu dzīves cikla analīze Latvijā Darba mērķis izpētīt faktisko un vēlamo grants ceļu dzīves ciklu Latvijā un, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt algoritmu problēmu definēšanai, lēmumu pieņemšanai un sniegt priekšlikumus efektīvai grants ceļu pārvaldībai. Darba uzdevumi: Izpētīt autoceļu funkcijas, nozīmi, dzīves ciklu struktūru; Izpētīt Latvijas ceļu nozares struktūru; Izpētīt Latvijas ceļu nozares finansējuma principus un avotus; Raksturot derīgo izrakteņu atradnes, autoceļiem derīgo minerālo materiālu krājumus Latvijas teritorijā un grants ceļiem izmantojamo materiālu prasības; Pētīt grants ceļu dzīves ciklu un specifiku, iekļaujot grants ceļiem veicamos darbus un veikto darbu analīzi; Aplūkot iespējamos attīstības scenārijus; Izstrādāt algoritmu problēmu definēšanai, lēmumu pieņemšanai; Sniegt priekšlikumus efektīvai grants ceļu ilgtermiņa pārvaldībai; Raksturot grants autoceļu nozīmību un konkurētspēju autoceļu tīklā; Izstrādāt priekšlikumus grants autoceļu plānveidīga un pamatota dzīves cikla pilnveidošanai. Draba saturā ir aprakstīti visi izvirzītie uzdevumi un sasniegts izvirzītais mērķis, kā rezultātā ir iegūts grants ceļa problēmu definēšanas algoritms. Darbs sastāv no ievada, 6 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta ar 61 literatūras vienību. Darbā ir 13 tabulas, 31 attēls un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi grants ceļš dīves cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā Gravel Road Life Cycl
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 15:40:36