Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Terminoloģijas tulkošana telesakaru nozarē
Nosaukums angļu valodā Translation of Terminology in the Field of Telecommunications
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.admin., Mag.paed., doc. Antra Roskoša
Recenzents Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
Anotācija Bakalaura darba "Terminoloģijas tulkošana telesakaru nozarē" autore ir Kristīne Kurpniece, Rīgas Tehniskās universitātes lietišķās valodniecības institūta 4.kursa studente. Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa ietver terminoloģijas tulkošanas analīzi telesakaru nozarē. Autore apraksta terminoloģijas vispārējos aspektus, terminoloģijas klasifikāciju un tulkošanas metodes un paņēmienus. Bakalaura darbs ietver anotāciju, ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu, kas satur teksta "IMS: Jauns modelis programmu savienošanai" tulkojumu no angļu valodas uz latviešu valodu, secinājumus, bibliogrāfiju un pielikumus, tai skaitā terminu un saīsinājumu tulkojumus un avota tekstu angļu valodā. Bakalaura darbs sastāv no 123 lapām. Bibliogrāfija veido 22 drukātos avotus, 5 vārdnīcas un 14 tiešsaistes vārdnīcas un papildu resursus.
Atslēgas vārdi Bakalaura darbs "Terminoloģijas tulkošana telesakaru nozarē"
Atslēgas vārdi angļu valodā the Bachelor Paper “Translation of Terminology in the Field of Telecommunications”
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 13:29:33