Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vēsturisko industriālo kompleksu transformēšana laikmetīgajā kultūrvidē
Nosaukums angļu valodā Transformation of Historic Industrial Complexes into Contemporary Cultural Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prof. I. Strautmanis
Recenzents Doc. J. Zilgalvis, Dokt. D. Zemešs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbs ir sistēmiski apkopots pētījums par vēsturisko industriālo kompleksu transformēšanas telpiskajiem, ekoloģiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem laikmetīgās kultūrvides kontekstā. Apstākļos, kad pilsētās vēsturisko industriālo kompleksu teritorijas turpina degradācijas procesus, jautājums par to efektīvu, ilgtspējīgu izmantošanu iegūst īpašu aktualitāti. Tas ir saistīts arī ar efektīvas pilsēttelpas izmantošanas iespēju novērtējumu, kas uzlabotu kopējo tās kvalitāti un padarītu to vairāk atraktīvu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Maģistra darbā iztirzātie vēsturisko industriālo kompleksu transformēšanas aspekti, to mijiedarbība ar laikmetīgās kultūras procesiem, ļauj veikt to nākotnes attīstības prognozes ka arī analizēt iespējami veiksmīgākās attīstības tendences, kas ir saistītas ar šo kompleksu pielāgošanu laikmetīgās kultūras aktivitātēm un sabiedrības intereses piesaistīšanu. Maģistra darba ietvaros tika veikta tēmas vēsturiskās attīstības izpēte, aktuālās problemātikas analīze kā arī sociālās ieinteresētības novērtējums socioloģiskās aptaujas ietvaros, kas ļauj prognozēt atjaunoto industriālo kompleksu pieprasījumu un dzīvotspēju mūsdienu kultūrvidē.
Atslēgas vārdi Industriālais mantojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Industrial heritage
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.06.2013 23:58:56