Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka Baltezerā"
Nosaukums angļu valodā "Apartment house in Baltezers"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents V.Mitrofanovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas tēma Optimālā risinājuma izvēle esošo ēku pamatu pastiprināšanai. Inženierprojekta tēma Mazstāvu daudzdzīvokļu ēka Baltezerā. Darba pētnieciskajā daļā tika apskatīti iemesli pamatu pastiprināšanas nepieciešamībai, pamatu apsekošanas kārtība un izplatītākie pamatu pastiprināšanas risinājumi. Konkrētā piemēra ietvaros tika salīdzinātas pamatu pastiprināšanas metodes priekš Dzirnavu ielā 2 atrodamas mājas pamatu pastiprināšana ar dzelzsbetona aptverēm, pastiprināšana ar mikropāļiem un pamatnes grunts pastiprināšana ar injicēšanu. Par informācijas avotiem darba tapšanā kalpoja mācību grāmatas, zinātniskā un tehniskā literatūra, interneta resursi, Latvijas būvnormatīvi, lekciju materiāli un profesionāļu konsultācijas. Darbs balstās uz literatūras un informācijas vākšanu, apkopošanu, analizēšanu un piemērošanu konkrētai situācijai, veicot aprēķinus un vairākus ekonomiski-tehniskus salīdzinājumus. Inženierprojekta daļā tika mazstāvu daudzdzīvokļu ēka Baltezerā. Darbs sastāv no vairākām daļām, kur katrā tiek risināts atsevišķs uzdevums. Arhitektūras sadaļā ir iekļauts objekta vispārīgais raksturojums tā atrašanās vieta, pielietotie materiāli, ugunsdrošība. Tiek veikts sienas un jumta siltumtehniskais aprēķins. Inženiertehniskā sadaļa apskata būvobjekta inženierkomunikāciju risinājumus ūdensapgāde, elektroapgāde, ventilācija un citi. Tiek salīdzināti dažādi dzelzsbetona kolonnu izpildījuma varianti, ņemot vērā tiešās un netiešās izmaksas. Šis jautājums tika risināts konstruktīvo variantu salīdzinājumu sadaļā. Konstruktīvo elementu aprēķina sadaļā tiek veikti trīs dažādu konstruktīvo elementu aprēķini. Projektā ir risināti jautājumi par būvdarbu procesiem, sastādīta tāme, kalendārais plāns. Uzmanība tiek pievērsta arī darba un vides aizsardzības jautājumiem. Objekta būvniecība plānota 39 nedēļas, kopējās būvizmaksas 1 778 930.69 Ls. Diplomdarba apjoms ir 139 lappuses, 44 attēli un 25 tabulas. Darbā izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pamati, pastiprināšana, daudzdzīvokļu, ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā foundations, enhancement, apartment, house
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 18:26:07