Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Zīmolu attīstības politika Latvijas uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Brand development policy in Latvian companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Maģistra darba tēma ir Zīmolu attīstības politika Latvijas uzņēmumos. Tehnoloģijas un finanšu sistēmas kļūst sarežģītākas, patērētāji izvēlīgāki, tirgus attīstās augot vienā un sašaurinoties citā virzienā. Visu šo mainīgo apstākļu dēļ uzņēmumiem kļūst arvien grūtāk vadīt savu zīmolu politiku un noteikt nepieciešamas darbības to veiksmīgai attīstībai. Degvielas mazumtirdzniecības nozarē Latvijā strādā vairāki konkurenti, taču apmēram trīs ceturtdaļas tirgus pieder trim lielākiem konkurentiem. No tā, kā notiks zīmola attīstība tagad ir atkarīgs ne tikai esošais, bet arī nākotnes uzņēmuma stāvoklis. Zīmols tiek ietekmēts gan no iekšējiem, gan no ārējiem faktoriem. Lai zīmols attīstītos veiksmīgi uzņēmumiem nepieciešams mākt izdalīt svarīgākus faktorus, noteikt šo faktoru tendences, izdarīt secinājumus un noteikt nepieciešamus uzlabošanas pasākumus un realizēt tos zīmola attīstībās politikā. Pētījuma mērķis ir izstrādāt un novērtēt degvielas mazumtirdzniecības nozarē strādājošo uzņēmumu zīmola attīstības politiku. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītikā, teorētiskā un zinātniski praktiska daļa. Analītiskā daļā tiek apkopoti un savstarpēji salīdzināti degvielas mazumtirdzniecības nozares statistiskie dati sākot no 2000. gada. Tiek pievesta statistika ne tikai par naftas produktu rādītajiem, bet arī par to vietu Latvijas energoresursu nozare kopumā. Tiek noteikti galvenie naftas produktu ražotāji un piegādātāji kā arī galvenās pasaules naftas rezervju valstis. Tiek aplūkota cenu veidošanas politika un galvenie cenu ietekmējošie rādītāji. Teorētiskā daļā tiek aplūkotas degvielas pieprasījuma prognozes līdz 2035. gadam, apkopota informācija par zīmola būtību un definīcijām, atlasīti zīmolu attīstību ietekmējošie faktori un kā rezultātā izveidots jauns zīmola attīstības marketinga modelis. Zinātniski praktiskā daļā tiek apkopoti Latvijas iedzīvotāju aptaujas par degvielas mazumtirdzniecības nozares zīmolu svarīgākām iezīmēm atbildes. tiek veikts degvielas mazumtirdzniecības nozares SWOT analīzes rezultātu kvalitatīvs novērtējums SWOT rezultāti tiek novērtēti pēc ekonomiski matemātiskas metodes un izdarīti secinājumi. Darbā ir 27. tabulas, 32. attēli un 4. pielikumi. Tiek izmantoti 39. literatūras avoti.
Atslēgas vārdi zīmols, uzņēmums, attīstība, SWOT, reklāma, tirgzinības
Atslēgas vārdi angļu valodā brand, company, development, SWOT, advertising, marketing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 15:55:45