Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „IT uzņēmuma darbības pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of IT Companies Activities”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.,Konsultants – J.Kuškins, RTU lektors
Recenzents M.Jurušs, Nodokļu konsultants, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbs IT uzņēmuma darbības pilnveidošana maģistra profesionālā grāda iegūšanai muitas un nodokļu administrēšanā. Maģistra darba autore Ruta Mālniece, darba zinātniskais vadītājs Dr.oec., profesors Kārlis Ketners, darba konsultants Mg.oec., lektors Jānis Kuškins. IT nozare ir ieņēmusi stabilu stāvokli tirgū. Bez IT precēm nav iedomājama ikdiena, jo mūsdienu modernā vide pieprasa dažādus IT jomas risinājumiem. Ar mūsdienu tehnoloģijām ikviens saskaras gan ikdienā, gan darbā, jo daudzi ikdienišķi procesi ir kļuvuši datorizēti. Tas pats ir ar darba vidi, jo vairums procesu notiek izmantojot modernās tehnoloģijas. Ja agrākos laikos iestādes un organizācijas funkcionēja darbojoties ar manuālu dokumentu aizpildīšanu un procesu izpildi, tad tagad viss notiek ar datora vai kādu citu tehnisko iekārtu palīdzību, kas padara darbu daudz efektīvāku un sniedz papildus ieguvumus gan no iestāžu un organizāciju viedokļa, gan no ikviena gala lietotāja viedokļa. Pētījuma objekts: IT nozares uzņēmumi Latvijā. Pētījuma priekšmets: Latvijas IT uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus IT uzņēmuma darbības pilnveidošanā. Lai izpildīto doto mērķi, noteikti sekojoši uzdevumi: izpētīt pašreizējo IT nozares stāvokli Latvijā; apskatīt tirgus dalībniekus, to raksturojumus; analizēt nozares aktuālās problēmas un vājos posmus; izpētīt IT uzņēmumi kā tirgus dalībnieki ar visām n o tā izejošām saistībām pret valsti un uzņēmuma iekšējiem procesiem; analizēt preču kustība no ražotāja līdz gala lietotājam, visi ar to saistītie procesi izstrādāt jauninājums un ierosinājumus, kuri spētu optimizēt un uzlabot IT uzņēmumu darbību. Maģistra darbā ir pētīts kopējais IT nozares stāvoklis Latvijā, nozares problēmas, galvenie tirgus dalībnieki. Darbā ir analizēti IT uzņēmumu darbības procesi, darbības saistībā ar muitas procesiem, preču piegāžu shēmas no ārvalstīm. Lai uzlabotu IT uzņēmumu darbību, būtu lietderīgi atvērt IT preču distribūcijas centru Latvijā, kas līdz ar to spētu piedāvāt labākas cenas gala lietotājiem gan iegādājoties preci no IT uzņēmumiem, gan valsts un iestāžu organizācijām veicot pirkumus caur EIS. Maģistra apjoms - 3 nodaļas, 12 apakšnodaļas, 86 lapas, 5 tabulas, 27 attēli, 105 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi IT NOZARE, IT PRECES, EKSPORTS, IMPORTS, LOĢISTIKA, MUITA, NODOKĻI
Atslēgas vārdi angļu valodā IT SECTOR, IT GOODS, EXPORT, IMPORT, LOGISTICS, CUSTOMS, TAXES
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 17:28:19