Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo inženiertīklu modernizācija mājokļu pārvaldīšanas procesā
Nosaukums angļu valodā Apartment houses` engineering network`s modernization as the process of housing management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., LR KM Investīciju nodaļas vadītājs Aivars Jurjāns
Recenzents Dr.oec., asoc.prof.T.Tambovceva
Anotācija Maģistra darba „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo inženiertīklu modernizācija mājokļu pārvaldīšanas procesā” mērķis ir noteikt dzīvojamo māju inženierkomunikāciju modernizācijas pasākumu efektivitāti. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti tādi nozīmīgākie uzdevumi, ka veikt informācijas analīzi par Latvijas dzīvojamā fonda stāvokli, veikt informācijas analīzi par dzīvojamo māju uzturēšanas, tehniskās ekspluatācijas un inženierkomunikāciju likumdošanu, noteikt dzīvojamo māju uzturēšanas izmaksu veidošanas ietekmējošos faktorus, veikt dzīvojamo māju inženierkomunikāciju modernizācijas pasākumu iespējamo finansēšanas avotu analīzi un modernizācijas pasākumu īstenošanas efektivitāti. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, kas ir: 1. Analītiskā daļa; 2. Teorētiskā daļa; 3. Praktiskā daļa. Analītiskā daļā ir ietverta informācija par dzīvojamo māju fonda apjomiem un pašreizējo stāvokli, veikta renovācijas īstenošanas intensitātes analīze. Teorētiskā daļā tiek veikta informācijas analīze par dzīvojamo māju uzturēšanas, tehniskās ekspluatācijas un inženierkomunikāciju likumdošanu un noteikti dzīvojamo māju uzturēšanas izmaksu veidošanas ietekmējošos faktorus Praktiskā daļā tiek veikta dzīvojamo māju inženierkomunikāciju modernizācijas pasākumu iespējamo finansēšanas avotu analīze un noteikta modernizācijas pasākumu īstenošanas efektivitāte.
Atslēgas vārdi Iekšējie inženiertīkli, Inženierkomunikācijas, modernizācija, pārvaldīšanas proces
Atslēgas vārdi angļu valodā Internal engineering, Engineering, modernization, management proces
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 13:01:39