Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Cauruļvadu transporta attīstības virzieni Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Pipeline Transport Development Directions in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents Doc.Velga Ozoliņa
Anotācija Gunitas Stankevičas maģistra darbam Cauruļvadu transporta attīstības virzieni Latvijā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir noteikt un sistematizēt Latvijas cauruļvadu pārvadājumu attīstības virzienus, analizējot esošo kravu pārvadājumu stāvokli Latvijas tirgū. Par pētījuma objektu tiek izvēlēta Latvijas cauruļvadu pārvadājumu nozare. Saistībā ar to, par darba pētījuma priekšmetu tiek izvēlēti cauruļvadu pārvadājumu attīstības virzieni, kurus izvirzīja Eiropas Savienības un Latvijas valdība. Latvija ir apveltīta ar daudz un dažādiem dabas resursiem, bet diemžēl naftas un gāzes krājumu valstī nav tik lieli, lai sāktu to ieguvi un nodrošinātu valsti ar gāzi un naftu vairāku paaudžu garumā. Nafta un naftas produkti pa cauruļvadiem tranzītā aizplūst tālāk, bet gāzi izmantojam. Ja atskatās vairāku gadu desmitu senā pagātnē, kad Latvija vēl bija daļa no Padomju Savienības, ir pavisam pašsaprotami, ka arī šobrīd gāze tiek piegādāta Latvijai tieši no Krievijas, ar kuru jau vēsturiski savieno gāzes cauruļvads. Katram jaunam projektam un lēmumam ir nepieciešami nopietni sagatavošanās priekšdarbi. Tāpat ir arī ar cauruļvadu transportu, tikai šeit atšķirībā no citiem transporta veidiem, ir iesaistītas vairākas valstis un katrai no tām ir savs viedoklis un redzējums par to, kā būtu jāizskatās, cik būtu jāizmaksā un kā būtu jāšķērso viena vai otra valsts attiecīgajam cauruļvadam. Tāpēc cauruļvadu transportā ļoti svarīgas ir starpvalstu attiecības. Maģistra darba praktiskā pētījuma daļā ir veikts visu apzināto cauruļvadu pārvadājumu attīstības virzienu apkopojums un to kritisks izvērtējums, ar mērķi noteikt vai plānotie attīstības virzieni ir vienādi vai pilnīgi atšķirīgi. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir veikta cauruļvadu transporta nozīmīguma noteikšana Latvijas tautsaimniecībā, galveno tranzīta ceļu definēšana, cauruļvadu transporta tirgus dalībnieku uzskaitīšana, kā arī ir noskaidrota cauruļvadu pārvadājumu normatīvā bāze un galvenās sadarbības organizācijas. Otrajā nodaļā ir analizēta Latvijas gāzes tirgus liberalizācijas ietekme uz tautsaimniecību. Papildus tam, otrajā nodaļā ir aprakstīti cauruļvadu infrastruktūras attīstības realizētie un plānotie projekti, apskatīti Latvijas likumdošanas aspekti zemes īpašumtiesību jautājumos nosakot, kam pieder pazemes gāzes krātuves. Trešajā nodaļā ir veikta dažādu institūciju un nozares ekspertu viedokļu definēšana par turpmākiem cauruļvadu transporta attīstības virzieniem, ir veikts to kritisks novērtējums, un noslēgumā ir veikta salīdzinošā analīze par izvirzīto virzienu saskaņošanu ar plānotiem attīstības projektiem. Maģistra darba apjoms ir 87 lappuses, tajā ir iekļautas 5 tabulas un 29 attēli. Bibliogrāfijas sarakstā ir iekļauti 99 izmantotie literatūras avoti. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām - teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi cauruļvadu transports, attīstības virzieni, naftas un gāzes cauruļvadi
Atslēgas vārdi angļu valodā pipeline transport, development directions, oil and gas pipelines
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 15:55:26