Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā “Company"s personnel motivation system improvement project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Plūme D., Uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Sandra Reinfelde Datorsalikums Rīga: RTU, 2013 81 lpp. Diplomprojekta apjoms: darbs satur 81 lapu, 26 attēli, 13 tabulas, 22 bibliogrāfiskie nosaukumi, 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, speciālā literatūra personāla vadībā, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli, darba autores izstrādātā anketa un darbinieku anketas analīzes rezultāti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikts uzņēmuma darbības, stratēģijas un personāla raksturojums, tā motivēšana un veikta uzņēmuma darbinieku anketēšana ar mērķi noskaidrot ražošanas iecirkņa darbinieku apmierinātību ar darbu. Teorētiskajā daļā analizētas personāla motivācijas teorijas, personāla atvaļinājuma piešķiršanas kārtība un personāla pētījuma metodes. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanai: 1) projekts par darbinieku atvaļinājuma sistēmas pilnveidošanu SIA ,,TROLL Smiltene ražošanas iecirkņa darbiniekiem; 2) projekts par apmaksāto pusdienu ieviešanu uzņēmuma darbiniekiem; 3) projekts par apmaksāta darba apģērba piešķiršanu uzņēmuma darbiniekiem. Pētījumā izvēlētais temats par darbinieku motivāciju ir ierobežots viena uzņēmuma viena ražošanas iecirkņa robežās laika periodā no 2012. līdz 2013. gadam. Projektu ieviešanas plānošanas periods 2014. gada otrais pusgads. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi par darbinieku motivāciju un motivācijas pilnveidošanu uzņēmumā.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts, Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Diplomproject , Motivating organization system development
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2014 13:35:05