Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā The Project of Increasing of a Company Operation Efficiency
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Recenzents Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
Anotācija Diplomprojekta autors: Artūrs Bandonis Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., prakt.doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 88 lapas, kurās ietvertas 18 tabulas, 15 attēli un 2 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 11 nodaļām un 2 apakšnodaļām, projekta aprēķinu daļa sastāv no 3 nodaļām un 7 apakšnodaļām, projekta tehnoloģiskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 3 apakšnodaļām,projekta darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no vienas nodaļas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: specializētā mācību literatūra, mācību materiāli, statistikas dati, Latvijas Republikas likumdošanas akti, elektroniskie resursi, autora patstāvīgi veikto pētījumu rezultāti, kā arī uzņēmuma iekšējie nepublicētie materiāli kopā 28 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: projekta ietvaros izstrādāti ekonomiski pamatoti priekšlikumi uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bandonis A. Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ Zinātn. vadītāja Mg.oec., prof.doc. Ezera. I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013.-65lpp.
Atslēgas vārdi ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā economy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 15:45:24