Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Krājumu veidošanas stratēģijas pilnveide ražošanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Improving Stockpiling Strategies for Manufacturing Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt. A.Starčenko
Recenzents
Anotācija Diānas Eglītes diplomprojektam Krājumu veidošanas stratēģijas pilnveide ražošanas uzņēmumos bakalaura grāda uzņēmējdarbības loģistikā iegūšanai. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām teorētiskās daļas, analītiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Pirmajā daļā apskatīti teorētiski jautājumi par krājumiem. Krājumu lomu loģistikas struktūrā, to veidiem, to veidošanas un regulēšanas pamatprincipi. Kā arī apskatīta ražošanas nozare Latvijā. Analītiskajā apskata daļā tika pētīti Latvijā strādājoši ražošanas uzņēmumi SIA TENACHEM, SIA TENAPORS, kas ražo būvķīmiju un SIA EK Auce, kas veic apģērbu šūšanu. Visi trīs uzņēmumi ir orientēti uz eksportu. Šajā daļā tika analizēti uzņēmuma izejmateriālu krājumi, veikta ABC analīze kā rezultātā katrai izejvielu grupai noteikta vadīšanas stratēģija. Analizēta izejmateriālu krājumu aprite uzņēmumos. Pētījumu un aprēķinu daļā tika izvirzīti un analizēti priekšlikumi krājumu veidošanas stratēģijas pilnveidei ražošana uzņēmumos, kā rezultātā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lappuses, tai skaitā 20 tabulas, 13 attēli, 7 formulas un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi ražošanas uzņēmumi, krājumu veidošana, krājumu aprites rādītāji, izejvielu izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā manufacturing firms, stocks of inventory parameters, raw material costs
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 12:53:17