Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Aviotransporta pakalpojumu darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving service performance of air transport
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.I.Andersone
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Diplomprojekts Aviotransporta pakalpojumu darbības pilnveidošanas projekts. Diplomdarba apjoms ir 86 lapas, kas sevī ietver 39 tabulas un 18 attēlus. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Diplomprojekta analītiskā daļa sastāv no 19 lapām. Šajā daļā tiek veikts uzņēmuma apraksts, novērtēta vide kurā tas darbojas, tā pat tiek izanalizētas stiprās un vājās puses. Šajā nodaļā ir apskatāma arī uzņēmuma finanšu analīze. Diplomprojekta projekta daļa sastāv no 22 lapām. Šajā nodaļā tiek apskatīta iespēja ieviest jaunu pakalpojumu. Tiek veikta pakalpojuma izpēte, visu nepieciešamo resursu apzināšana un izmaksu aprēķināšana. Tiek izvēlētas atbilstošas iekārtas, telpas. Tā pat arī aprēķinātas tiek darbinieku izmaksas, kas sevī ietver, apmācības, algas, inventāru un patērētos komunālos pakalpojumus. Diplomprojekta tehnoloģiskā daļa sastāv no 11 lapām. Nodaļā izmantojot MS Office Excel tiek veikta datu prognozēšana tuvākajiem 3 periodiem (gadiem). Prognozēts tiek lidojuma skaita pieaugums, par pamatu ņemot iepriekšējo gadu statistikas datus. Diplomdarba ceturtā daļa ir darba un dabas aizsardzības daļa, kura sastāv no 6 lapām. Nodaļā tiek apskatīti iespējamie draudi videi ieviešot jauno pakalpojumu. Tā pat tiek apskatīti darba aizsardzības jautājumi. Diplomprojekta 5. grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurā izvietots 16 attēlu un tabulu kopums no iepriekš minētajām nodaļām, kas savienots kopējā uzskates materiālā. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Aviotransports,De-icing
Atslēgas vārdi angļu valodā Air transport, De-icing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2014 17:24:56