Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Vielas agregātstāvokļa maiņas modelēšana
Nosaukums angļu valodā State of Matter Phase Transition Modeling
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs AADG pr.g. prof. A. Glazs
Recenzents
Anotācija Darbā veikts pētījums, kura mērķis ir vielu agregātstāvokļu maiņas vizualizācija reāllaikā. Piedāvāts teorētisks modelis, kas spēj ātri noteikt siltuma plūsmas un veikt agregātstāvokļu maiņas 3D režģī. Pēc tam praktiski realizēta programma, kurā ar piedāvāto modeli veikta ledus kušanas vizualizācija. Darbs sastāv no vairākām daļām. Vispirms tiek veikts neliels ieskats termodinamikā, no kā atrastas galvenās problēmas, kuras jārisina šim modelim - datu reprezentācijas veids, kas atbalstītu agregātstāvokļu maiņas un siltuma vienādojuma atrisināšana. Pēc tam tiek piedāvāts modelis kurā aprakstīts, kā dati tiks atspoguļoti ar daļiņu modeli 3D režģī un noteikti secīgi soļi šo datu apstrādei. Atrasts kritērijs, kā izvēlēties rūtiņas izmēru režģī. Pievērsta liela uzmanība siltuma vienādojumam un tā risināšanai 3D, rezultātā piedāvāti operatori ātrai otrās kārtas gradienta vērtības atrašanai. Daļiņu pārvietošanai var izmantot eksistējošas metodes daļiņu kustības modelēšanai Eilera režģī. Praktiskajā daļā aprakstīts, kā tiek veikta ātrdarbīga šī modeļa realizācija ar OpenGL un GLSL, atspoguļojot modeļa datus kā 3D tekstūru. Papildus tam īstenots staru projicēšanas algoritms, kas nepieciešams tilpuma vizualizācijai. Darbā: 95 lpp. teksts, 8 attēli, 11 tabulas 3 pielikumi un 25 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi agregātstāvokļi, siltuma vienādojums, modelēšana, vizualizācija reāllaikā
Atslēgas vārdi angļu valodā phase transition, heat equation, modelling, real time vizualization
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 15:37:55