Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Karstā ūdens apgādes sistēmu attīstības perspektīvas"
Nosaukums angļu valodā "Improvement projections of top hot water supply systems"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs E.Dzelzītis
Recenzents V.Vāravs
Anotācija Maģistra darbā “Karstā ūdens apgādes sistēmu attīstības perspektīvas’’ tiek pētītas centralizētas siltumapgādes ietvaros esošas karstā ūdens apgādes sistēmas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Apzināti sistēmas veseluma savstarpējās mijiedarbības procesi, efektivitātes un veiktspējas uzlabošanas procesi, karstā ūdens patēriņa apjoms un siltuma zudumi sistēmās, kā arī komforta un karstā ūdens temperatūras kvalitātes paaugstināšanas aspekti. Darba mērķis ir reālos apstākļos izpētīt pasākumu kopumu un tehniskos risinājumus, kas veicinātu karstā ūdens apgādes sistēmas kā nozīmīga ēkas inženierkomunikāciju elementa funkciju uzlabošanu uz esošām karstā ūdens apgādes sistēmu būtiskāko trūkumu fona. Darba sākuma daļā ir apskatīti Latvijas mērķi energoefektivitātes uzlabošanas jomā, ēku apsaimniekotājiem saistošie normatīvie akti, kas nepieciešami preventīvo pasākumu veikšanai, kā arī likumos, ministru kabineta noteikumos un būvnormatīvos ietvertās atsauces uz sistēmas ekspluatācijas kārtību. Darbā apkopota informācija par karstā ūdens apgādes sistēmu ekspluatācijas termiņiem, sistēmās izmantoto materiālu priekšrocībām un trūkumiem, iedzīvotāju ūdens patēriņa rādījumu falsifikācijas iespējām, kā arī atainots sistēmu tehniskais stāvoklis uz pētījuma laiku. Pētījumu daļā tiek rasts risinājums jaunas karstā ūdens apgādes sistēmas izbūvei ēkās, kā arī karstā ūdens temperatūras un siltuma zudumu samazināšanas iespējām sistēmā. Darba rezultātu un secinājumu daļā tiek izanalizēti pētījuma tehniskie un ekonomiskie rādītāji. Maģistra darba apjoms ir 71 lpp., tajā ir izmantoti 29 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietoti 15 attēli un 27 tabulas.
Atslēgas vārdi karstā ūdens apgādes sistēmas, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā hot water domestic systems, reconstruction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 10:48:59