Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Komunālo norēķinu sistēmas "WinNAMS" pielietojums nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesā
Nosaukums angļu valodā Application of the public utilities settlement system "WinNAMS" in the real estate management process
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
Recenzents Mg.oec., LNPAA valdes priekš.vietniece B.Pļaviņa
Anotācija Diplomprojekta Komunālo norēķinu sistēmas WinNAMS pielietojums nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesā uzdevums ir parādīt komunālo norēķinu sistēmu izmantošanu un lietderību nekustamā īpašuma pārvaldības procesā. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt komunālo norēķinu sistēmas tirgu Latvijā un sistēmu atbilstību, kā arī pielietošanas iespējas apsaimniekošanas procesā. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir ietverta informācija par informācijas sistēmām un to veidiem, IT tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos, kā arī apskatīts lēmumu pieņemšanas process. Projektu aprēķinu daļā tiek apskatīts sistēmas WinNAMS ieviešanas process un ieviešanas izmaksu aprēķināšana. Tiek parādīti autores izstrādātas aptaujas rezultāti par sistēmu WinNAMS. Tehnoloģiskajā daļā izklāstīts un apskatīts komunālo norēķinu sistēmu tirgus Latvijā, kurā sīkāk apskatītas populārākās programmas, kas tiek izmantotas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas procesā. Darba un dabas aizsardzības daļā autore apraksta riskus darba vietā, kas saistīti ar datoru lietošanu, kā arī galvenās prasības darba vietas iekārtojumam darbā ar datoru un ergonomikas prasības. Tiek apskatīta arī datortehnikas ietekme uz vidi. Grafiskajā daļā tiek parādīti attēli, kas raksturo autores diplomprojekta izstrādes gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 66 lpp., tajās ietverti 39 attēli, 8 tabulas un 7 formulas. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp., kurās attēloti 16 attēli.
Atslēgas vārdi komunālo norēķinu sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā public utilities settlement systems
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2013 23:35:32