Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kravu caurlaidības palielināšanas iespējas VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļā”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities of Cargo Permeability Increase in SRS Customs Administration at Latgale Part in Customs Control Point”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma Kravu caurlaidības palielināšanas iespējas VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļā. Palielinoties kravu un transporta plūsmai caur LR teritoriju, pieaug ne tikai transportlīdzekļu rinda, bet arī iespējamo pārkāpumu skaits. Tāpēc Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Latgales muitas kontrolpunktu daļā lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši rindu novēršanai un muitas noteikumu pārkāpumu novēršanā un atklāšanā. Ierobežoto resursu dēļ pilnīgi kontrolēt visu šo plūsmu nav iespējams, un tās aizkavēšana arī nav pieļaujama. Tāpēc muitas dienestam kontroles funkcija ir jāpadara efektīvāka, izmantojot riska analīzi un ieviešot jaunas darba metodes. Diplomdarba mērķis ir izpētīt VID Muitas pārvaldes Latgales MKP kravu kontroli un caurlaidības iespējas, noteikt aktuālās problēmas un rast atbilstošus šo problēmu risinājumus, lai padarītu efektīvāku Latgales MKP darbu sabiedrības interesēs. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek noteikti pētījuma uzdevumi: apskatīt starptautiskās tirdzniecības veicināšanas pasākumus Latgales reģionā; apskatīt un analizēt VID Muitas pārvaldes Latgales MKP darba organizāciju; apskatīt kravu kontroles nosacījumus VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļā; izanalizēt VID Muitas pārvaldes Latgales muitas kontrolpunktu caurlaidības iespējas; sniegt priekšlikumus kravu kontroles organizācijas uzlabošanai un VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļu kravu plūsmas caurlaidības pilnveidošanā. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatītas Latgales reģiona infrastruktūras nodrošināšanas prioritātes starptautiskās tirdzniecības veicināšanai un muitas kontroles uzdevumi starptautiskajā tirdzniecībā. Diplomdarba otrajā nodaļā tiek analizēti VID Muitas pārvaldes Latgales MKP, kā arī to preču deklarēšanas un maksājumu iekasēšanas kārtība. Tika aprakstīta VID Muitas pārvaldes Latgales MKP informācijas apmaiņas kārtība veicot muitas kontroli. Diplomdarba trešajā nodaļā tiek izanalizēti kravu un transportlīdzekļu kontroles pilnveidošanas nosacījumi caurlaidības palielināšanai VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļās. Diplomdarba sastāvs: 3 nodaļas, 65 lappuses, 25 attēli, 3 tabulas, 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kravu caurlaidības palielināšanas iespējas VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļā
Atslēgas vārdi angļu valodā Possibilities of Cargo Permeability Increase in SRS Customs Administration at Latgale Part in CCP
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 19:44:35