Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums ZrO2:PbS nano pārklājuma virsmas attīrīšanas un atkvēlināšanas ietekme uz fotoemisiju
Nosaukums angļu valodā Influence of ZrO2:PbS nano coating surface purification and annealing on photoemission
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Marina Romanova
Recenzents
Anotācija Iepriekšējo gadu pētījumi Biomedicīnas Inženierzinātņu un Nanotehnoloģiju Institūtā (BINI) pierādīja, ka ZrO2:PbS nano pārklājumam fotoemisijas īpašības mainās lineāri atkarībā no jonizējošā starojuma dozas, un, līdz ar to, pārklājums var kalpot kā jonizējošā starojuma dozimetrs. Tomēr pārklājuma virsmas attīrīšanas veids var ietekmēt mērāmos fotoemisijas spektrus. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ZrO2:PbS nano pārklājuma fotoemisijas īpašību izmaiņas atkarībā no virsmas attīrīšanas veida un izpētīt ZrO2:PbS paraugu atkvēlināšanu, lai nodrošināt šo paraugu daudzkārtēju izmantošanu dozimetriskajos mērījumos ar fotoemisijas spektroskopiju. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, darba gaitā pielietotās eksperimentu metodikas apraksta, rezultātiem, secinājumiem un pielikuma. Darba rezultātā ir izpētīta dažādu virsmas attīrīšanas veidu ietekme uz fotoemisijas spektru intensitāti un elektronu fotoelektrisku izejas darbu no ZrO2:PbS paraugiem. Tāpat ir izvēlēta optimāla temperatūra un laiks ZrO2:PbS paraugu atkvēlināšanai, kā arī tika konstatēts, ka ZrO2:PbS paraugus ir iespējams atkārtoti apstarot un izmantot dozimetriskiem mērījumiem. Bakalaura darbs satur 10 tabulas, 42 attēlus un 1 pielikumu. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses, darba izstrādei tika izmantots 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi fotoemisija, ZrO2:PbS, attīrīšana, atkvēlināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā potoemission, ZrO2:PbS, purification, annealing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 12:45:45