Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas Bauskas novadā
Nosaukums angļu valodā Business promotion opportunities in Bauska municipality
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
Recenzents Dr.oec., docents L.Krilovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir Uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas Bauskas novadā, izvirzītais pētījuma mērķis: izanalizēt uzņēmējdarbību Bauskas novadā un noteikt tās veicināšanas iespējas. Autore maģistra darba pirmajā daļā aplūkoja un raksturoja uzņēmējdarbības definīciju un tās būtību, vidi un tās ietekmējošos faktorus, to kā uzņēmējdarbība tiek regulēta Latvijā un aplūkota likumdošanā, aplūkota nodokļu un nodevu politika. Tika izpētīts tas, kāda ir uzņēmējdarbības loma reģionu attīstībā, kā uzņēmējdarbība to ietekmē, raksturota reģionu attīstība, kas to ietekmē, reģionālā politika, pašvaldības loma, noskaidrotas atbildīgās institūcijas - tās mērķi un prioritātes. Otrajā nodaļā raksturots pētījuma objekts - Bauskas novads, tā vēsturiskā attīstība un esošā situācijā, aplūkoti novada attīstībai nozīmīgie resursi. Tiek analizēti un salīdzināti Bauskas novada demogrāfiskie un sociālekonomiskie rādītāji, lai noteiktu novada attīstības līmeni, kā arī aplūkota un analizēta uzņēmējdarbības vide Bauskas novadā, tās aktivitāte. Raksturots kā valsts un pašvaldība atbalsta uzņēmējdarbību un kāda ir tās loma. Trešajā daļā analizēta Bauskas novada uzņēmēju aptauja, kas palīdzēja noteikt uzņēmējdarbības vecināšanas iespējas un noteikt problēmas, kas traucē un negatīvi ietekmē Bauskas novada uzņēmējdarbības veikšanu. Pamatojoties uz iepriekš analizēto un izpētīto sniegti priekšlikumi uzņēmējdarbības veicināšanai Bauskas novadā. Būtiskākie priekšlikumi: aktuālās informācijas, kas saistīta ar uzņēmējdarbības uzsākšanu, veicināšanu, nodošana semināru un mācību veidā gan topošajiem uzņēmējiem, gan esošajiem uzņēmējiem; teritorijas mārketinga plāna stratēģijas izstrāde; uzņēmēju, pašvaldības sadarbības platformas mājas lapas izveide interneta vidē. Secināts, Bauskas novadā ir labvēlīga vide uzņēmējdarbības veikšanai, taču tās potenciāls netiek pilnībā izmantots. Darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 29 attēli un 10 tabulas un pievienots 1 pielikumus. Maģistra darbā ir izmantoti 58 avoti.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība, veicināšanas iespējas, reģionu attīstība, Bauskas novads
Atslēgas vārdi angļu valodā business promotion, development, business promotion opportunities
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2013 07:58:44