Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mārketinga stratēģijas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Development of marketing strategy in a trading company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Jūlija Kuzņecova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Mārketinga stratēģijas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 62 lpp., 29.tab., 15.att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, valsts statistikas dati, interneta resursi un uzņēmuma nepublicētie dati, mācību literāri avoti – 16 latviešu valodas avoti, 1 angļu valodā, 1 vācu valodā, 4 krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā un apskata daļā izstrādes gaitā tiek apskatīta stratēģijas būtība tās nozīme un veidi, kā arī stratēģijas plānošanas process. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek praktiski pielietots plānošanas process konkrētam uzņēmumam, ka arī izstrādāta stratēģija un noteikts budžets mārketinga pasākumiem. Nobeigumā tiek izvirzīti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kuzņecova J. Mārketinga stratēģijas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. – 62 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing Strategy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 18:57:47