Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes pieeju analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Development Approaches of Real-time Web Applications
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs as.prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
Recenzents A.Suhorukovs, Dr.sc.ing., SIA "VeriFone Latvia", programmatūras izstrādātājs
Anotācija Maģistra darbā ir izpētītas un salīdzinātas savā starpā reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes pieejas un tehnoloģijas, kā arī izstrādāts vairāklietotāju reāllaika tīmekļa lietojums, kas pielieto visas apskatītas šajā darbā reāllaika tīmekļa tehnoloģijas. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: reāllaika tīmekļa paradigmas un tās lietošanas gadījumu pētīšana, pamatojoties uz literatūras apskatu un analīzi, eksistējošu reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes pieeju un tehnoloģiju analīze un salīdzinājums, sistēmas funkcionālu un nefunkcionālu prasību definēšana un sistēmas projektējuma izstrādāšana, vairāklietotāju reāllaika tīmekļa lietojuma Q&A izstrādāšana. Maģistra darbs sastāv no sešām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā (ievads) aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrajā nodaļā ir apskatītas reāllaika tīmekļa paradigma un tās lietošanas gadījumu izpēte, kas ir pamatots uz literatūras apskatu. Trešajā nodaļā ir aprakstītas reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes tehnoloģijas, to darbības principi, priekšrocības un trūkumi. Ceturtajā nodaļā iepriekš apskatītas reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes tehnoloģijas tiek salīdzinātas savā starpā, izmantojot izvirzītus kritērijus. Piektajā nodaļā ir aprakstīti vairāklietotāju reāllaika tīmekļa lietojuma izstrādes posmi, kur ietilpst sistēmas prasības, sistēmas projektējums, aprakstīts iepriekšējās nodaļās reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes tehnoloģiju pielietojums izstrādāta reāllaika tīmekļa lietojumā. Sestajā nodaļā ir dots izstrādātas sistēmas lietotāja ceļvedis un aprakstītas visas sistēmas funkcijas. Maģistra darbā ir 63 lapaspuses, 46 attēli un 1 tabula. Šī darba izstrādei bija izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi reāllaika tīmeklis, ajax, comet, websockets
Atslēgas vārdi angļu valodā real-time web, ajax, comet, websockets
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2013 11:22:27