Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Trases automodeļa šasijas prototipa pilnveidošana un analīze mainot tā masas izvietojumu"
Nosaukums angļu valodā "Slot – Racing Prototype Chassis Development and Analysis by Changing Weight Distribution"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Recenzents MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Anotācija Par pētījuma Trases automodeļa šasijas prototipa pilnveidošana un analīze mainot tā masas izvietojumu mērķi tika izvirzīts pētīt optimālu trases automodeļu prototipa šasijas masas izvietojumu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: veikt šasijas prototipa uzkonstruēšanu un izgatavošanu, izstrādāt metodoloģiju aktīvu eksperimentu veikšanai, veikt aktīvus eksperimentus un analizēt iegūtos rezultātus. Uzkonstruētais šasijas prototips tika izgatavots un ar to tika veikti aktīvi eksperimenti braucieni ar apļa laiku fiksēšanu, mainot šasijas masas izvietojumu. Pētījuma metodoloģija tika izstrādāta, lai mērījumus varētu veikt izmantojot sacīkstēs pielietoto aprīkojumu. Pētījumā tika fiksēti apļa laiki atsevišķās mērījumu sesijās, vēlāk tika veikta iegūto datu apstrāde. Pētījumā tika izpildīts izvirzītais mērķis, noskaidrot šasijas prototipa optimālo masas izvietojumu no izmantotajiem atsvariem, izmantojot izstrādāto pētījuma metodoloģiju. Pētījumā iegūto datu apstrādē tika izmantotas datu apstrādes statistiskās metodes, tika veikta iegūto datu apkopošana un apstrāde elektroniskajā tabulā MS excel. Veicot aktīvus eksperimentus, iegūtos rezultātus būtiski ietekmēja trases sagatavotība saķeres koeficents, kas bija noteicošais faktors vienmērīgu apstākļu nodrošināšanai un objektīvu rezultātu iegūšanai. Pētījuma veikšanā liela nozīme bija mērījumu precizitātei, jo sporta veida specifikas dēļ trases viena apļa laiks sastāda 4 5 (s). Tika izvirzīta hipotēze: pat nelielas šasijas smaguma centra izvietojuma izmaiņas maina trases automodeļa uzrādītos apļa laikus trasē. Pēc iegūtajiem rezultātiem šasijas prototips jāaprīko ar atsvariem, kuri izvietoti šasijas priekšā, kas samazina automodeļa aizmugures izslīdēšanu no trases, kā arī jāveic šasijas kustīgā priekšgala fiksēšana. Atslēgas vārdi: mēroga automodelis, masas izvietojums, atsvari, aktīvs eksperiments. Pētījums sagatavots latviešu valodā ar kopējo lapaspušu skaitu 88, 42 attēliem, 36 tabulām, 20 literatūras avotiem un 16 pielikumiem.
Atslēgas vārdi mēroga automodelis, masas izvietojums, atsvari, aktīvs eksperiments
Atslēgas vārdi angļu valodā scale car model, weight distribution, weights, active experiment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 19:30:57