Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju un rekonstrukcijas pasākumu tehniski ekonomiskās problēmas un to risinājumi
Nosaukums angļu valodā Technical and economic problems and solutions of residential building renovation and reconstruction
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., profesors Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., Pilsētvides ekonomikas eksperts Jurijs Grizāns
Anotācija Pētījuma tēma ir Dzīvojamo māju renovācijas un rekonstrukcijas tehniski ekonomiskās problēmas un to risinājumi. Darba autore pētījuma gaitā vēlas noskaidrot, vai investētā summa mājokļu renovācijā un rekonstrukcijā ir mazāka par mājokļa tirgus vērtības pieaugumu pēc renovācijas un rekonstrukcijas. Pēc darba autores domām renovācijas un rekonstrukcijas tehniski ekonomiskās problēmas ir visi tehniskie un ekonomiskie aspekti, kas ietekmē dzīvojamo māju renovāciju un rekonstrukciju. Veicot ieguldījumus dzīvojamo ēku sakārtošanā, piemēram, sakārtojot ventilācijas sistēmu, komunikācijas, reorganizējot visu patēriņu uzskaites sistēmu, kā arī sakopjot ēkas vizuālo tēlu, ir iespējams ievērojami palielināt ieguldījumu atdevi. Vislielāko ieguldījumu atdevi dod tieši ēkas ārējie uzlabojumi, piemēram, ēkas fasādes atjaunošana, kāpņu telpas remonts, kā arī logu un durvju nomaiņa vai atjaunošana. Darba pirmajā daļā tiek analizēti un salīdzināti Latvijas un kaimiņvalstu taustaimniecības galvenie rādītāji, analizēts Rīgas pilsētas un centra mājokļu tirgus, ka arī tiek apskatīta būvniecības vēsture Rīgas centrā laika posmā starp pilsētas aizsargvaļņa nojaukšanu un II Pasaules karu. Tiek apskatīts šo ēku tehniskais stāvoklis mūsdienās un tas salīdzināts ar PSRS laikā un Latvijā pēdējā desmitgadē uzbūvētajām ēkām. Tiek analizēta Rīgas pilsētas centra investīciju vide izmantojot PEST-SVID analīzi. Darba otrajā daļā tiek skaidrots investīciju jēdziens un analizēta investīciju klasifikācija, tiek apskatītas divas investīciju novērtēšanas metodes - Neto tagadnes vērtības metode un Iekšējā ienesīguma normas metode, kā arī tiek apskatīts neto naudas plūsmas un diskontētās naudas plūsmas investīciju atmaksāšanās laiks. Darba trešajā daļā tiek raksturots investīciju objekta Rīgā, Antonijas ielā 26 tehniski ekonomiskais stāvoklis, tiek sastādīta naudas plūsma un novērtēts investīciju ienesīgums pēc divām ienesīguma novērtēšanas metodēm pēc Neto tagadnes vērtības metodes un Iekšējā ienesīguma normas metodes. Tiek noteikts arī investīciju atmaksāšanās laiks gan pēc saliktās neto naudas plūsmas, gan pēc diskontētās naudas plūsmas metodes. Petījuma rezultātā tika noskaidrots, ka Rīgas pilsētas centrā renovācija un rekonstrukcija atmaksājas, ja pastāv labvelīgi ārējās vides faktori, tomēr augstais sākuma investīciju līmenis un ekonomiskās situācijas nestabilitāte neveicina aktīvu dzīvojamo ēku renovāciju un rekonstrukciju.
Atslēgas vārdi mājokļi,investīcijas,PEST-SVID,Rīgas centrs,rekonstrukcija,ekonomiskais izdevīgums,naudas plūsmas
Atslēgas vārdi angļu valodā housing, investment, SWOT-PEST, the center of Riga, reconstruction, economic benefits, cash flows,
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 11:48:58