Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma stratēģiskā attīstības plāna izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Strategic Development Plan for a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Anotācija Maģistra darbā tēma Pakalpojuma uzņēmuma stratēģiskā attīstības plāna izstrāde tiek izskatīti jautājumi, kas skar uzņēmuma stratēģiska attīstības plāna izstrādi, lai paaugstinātu tās konkurētspēju. Stomatoloģisko klīniku skaits Latvijā un īpaši Rīgā ir liels, pacientu skaits ir ierobežots, bet atšķirības klīniku aprīkojuma, pakalpojumu cenas un personāla kvalifikācijā ir minimālas. Tādēļ, lai piesaistītu vēlamo pacientu skaitu ir nepieciešams arvien vairāk pūles, un pacientu piesaistīšanas cena būtiski paaugstinās. Konkurences cīņas prioritātes virzas uz klīnikas pārvaldes īpaši efektīva mehānisma meklēšanas pusi, un meklēšanas rezultātam ir jābūt maksimālas iespējamas peļņas iegūšana un labāku apstākļu radīšana pacientu ieturēšanai. Stomatoloģisko klīniku skaita pieaugums un izmaiņas tirgū stimulē un piespiež stomatoloģisko organizāciju īpašniekus un vadītājus mainīt attieksme pret vadības sistēmu un meklēt jaunas zinātniski pamatotas funkcionēšanas, attīstības un uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas koncepcijas. Pirmā teorētiska daļa apskatīta jaunāka literatūra par stratēģisku plānošanu un konkurētspēju pētīšanai. Otrajā lietišķa pētījuma daļā tiek veikta konkurences vides analīze un uzņēmuma komerciālas darbības vides, ka arī SIA DENT uzņēmuma stipras, vājas puses, iespējas, draudi un riski, kas ietekmē uz tā komerciālo darbību, ar mērķi neizmantota uzņēmuma potenciāla atklāšanas. Trešajā projektu darba daļā izstrādāti klīnikas stratēģiskas attīstības plāna varianti un to efektivitātes novērtēšana konkurētspējas paaugstināšanai. Maģistra darba galvenie rezultāti: izvirzītais mērķis izstrādāt uzņēmuma (stomatoloģijas klīnikas) stratēģisko attīstības plānu tika sasniegts īstenojot uzdevumus: veikta stomatoloģijas nozares analīze, konkurentu vides analīze, identificēti klīnikas vājas un stipras puses, tika noteikti klīnikas vadīšanas un stratēģijas izvēles īpatnības. Maģistra darbā izmantoti vispārēja un speciāla literatūras, grāmatas un Interneta resursu avoti. Darba saturs izklāstīts uz 78 lapām, 13 attēlos un 21 tabulas, ir norādīts izmantoto 30 avotu saraksts.
Atslēgas vārdi Strateģiskā vadīšana, konkurētspēja, zobārstniecība, attīstības plāns, pakalpojumu uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic management, competitiveness, dentistry, development plan, the service company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2013 15:06:42