Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā The Project of Perfection of Personnel Motivation System in a Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt., Mg.oec., Bc.psych. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Prakt.doc., Mg.biol. G.Maurāne
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts”. Pētījuma objekts ir SIA „ALFOR”. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma SIA „ALFOR” motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projektu. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. • Analītiskā daļa – šajā daļā ir veikts uzņēmuma vispārējais raksturojums un finanšu stāvokļa analīze, apskatīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, uzņēmuma personāla sastāvs un kustība, novērtēta uzņēmuma materiālā un nemateriālā motivēšanas sistēma. Ir veikta darbinieku aptauja par uzņēmuma darbinieku apmierinātību ar darbu un vēlamajiem motivēšanas veidiem. Daļas beigās tika noteiktas uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas un izvirzīti 3 priekšlikumi šīs sistēmas uzlabošanai. • Projekta aprēķinu daļa – šajā daļā ir izstrādāti 3 projekti - darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas projekts, darba laika grafika izmaiņu projekts un veselības apdrošināšanas ieviešanas projekts. Ieviešot šos projektus, varēs uzlabot darbinieka individuālo sniegumu un novērst iespējamos darba trūkumus. • Tehnoloģiskā daļa – šajā daļā ir aprakstīts, kā izveidot un izmantot spēļu zāļu personāla darba izpildījuma novērtēšanas datu bāzi. • Dabas un darba aizsardzības daļā ir aprakstīti galvenie darba riski spēļu zāļu darbiniekiem, veikta to novērtēšana, izstrādāti identificēto risku novēršanas pasākumi un veikts šo pasākumu īstenošanas izmaksu aprēķins. • Grafiskajā daļā ir apkopoti attēli un tabulas, kas ir izveidoti iepriekšējās daļās. Diplomprojekts izstrādāts uz 62 lapām, tajā iekļauti 15 attēli, 21 tabula, 26 literatūras avoti un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Perfection of Personnel Motivation System
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 14:41:49