Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Uzņēmuma darbības analīze un novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Business performance analysis and assessment in a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Jūlija Krankale Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. zinātniskā asistente Karina Marinska Bakalaura darba temats: Uzņēmuma darbības analīze un novērtēšana Bakalaura darba apjoms: 65 lpp, 35 tab., 23 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Publicētie materiāli grāmatas, elektroniskie resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tika veikta uzņēmuma finanšu datu horizontālā analīze (analīze laikā), kā arī vertikālā analīze par laika periodu no 2009.gada līdz 2012. gadam. Tika noteikti un izanalizēti uzņēmuma darbības finanšu koeficenti par minēto laika periodu. Analizēs rezultāta bija izstrādāti priekšlikumi, uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krankale.J. Uzņēmuma darbības analīze un novērtēšana: Bakalaura darbs/ Mg.oec. zinātniskā asistente Marinska K. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 65 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības analīze un novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Business performance analysis and assessment in a company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2013 08:14:14