Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Profesionālās un augstākās izglītības atbilstība darba tirgus prasībām”
Nosaukums angļu valodā ”Compliance of the vocational and higher education with the labor market demands”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. L.Kamola
Recenzents Prof. V.Nešpors
Anotācija Darba autore: Anete Gaile Darba tēma: Profesionālās un augstākās izglītības atbilstība darba tirgus prasībām Bakalaura darba vadītāja: Līga Kamola Darba apjoms: 64 lpp., 53 literatūras avoti, 19 attēli, 11 tabulas, 3 formulas Darba saturs: Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek analizēti teorētiskie avoti par izglītības un darbu tirgus būtību, izglītības iedalījumu Latvijā, kā arī darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošie faktori. Analītiskajā daļā tiek izmantota statistiskā informācija un tiek analizētas bezdarba un izglītības sakarības, izglītības iestāžu un studējošo skaits tajās. Kopumā pēc apkopotās informācijas spriežot, Latvijā ir liels skaits jauniešu, kuri nepabeidz izglītības iestādes, tādejādi paliekot bez profesijas. Šādiem jauniešiem ir lielāks risks papildināt bezdarbnieku rindas. Tika novērtēta mūžizglītības aktualitāte Latvijā. Mūžizglītības popularitāte Latvijā lēni, bet pieaug, kas ir pozitīvi, jo mūsdienās ar iegūto augstāko vai profesionālo izglītību nepietiek, lai efektīvi iesaistītos darba tirgū ilgstoši. Tika izvērtētas populārākās profesijas Latvijā un bezdarba līmeņa prognozes nākotnē. Pētījuma daļā tiek analizētas sludinājumu serveros ievietotās prasības piecām ar ekonomiku saistītām profesijām Ekonomists, banku speciālists, apdrošinātājs, grāmatvedis un finanšu speciālists tās tika salīdzinātas tās ar profesiju standartos izvirzītajām prasībām. Izvērtējot darba devēju prasības pret pretendentiem, tās vairākumā atbilda profesijas standartos izvirzītajām. Liela daļa darba devēju pieredzi vairs neizvirza kā primāro, bet gan prasa darbinieka sociālās iemaņas spēju strādāt komandā, apgūt jaunas iemaņas u.c. Veicot studentu aptauju tika noskaidroti studentu ieteikumi studiju programmu uzlabošanā, kā arī studentu viedokli par izglītības atbilstību darba tirgum. Kopumā studenti uzskata, ka izglītība būtu atbilstošāka darba tirgus prasībām, ja tiktu nodrošināta prakse. Studenti izteica viedokli, ka izglītība vairāk atbilstu darba tirgus prasībām, ja pret pašiem studentiem tiktu palielinātas prasības.
Atslēgas vārdi Profesionālā izglītība, augstākā izglītība, darba tirgus, mūžizglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā vocational education, higher education, labor market, life-long education
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 16:01:21