Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Grafu apstrādes ar XML bāzētājām valodām analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Graph Processing Using XML-Based Languages
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
Recenzents SIA „AmberGames” vadošais Java izstrādātājs, Mg.sc.ing. K.Gusarovs
Anotācija Grafu izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu jebkurā jomā. Tāpēc ar vien biežāk nākas strādāt ar grafiem, apstrādāt un vizualizēt tos. Savā bakalaura darbā autors aprakstīs iespēju strādāt ar grafiem, izmantojot XML bāzētās valodas, kā arī tiks veikta valodu analīze un salīdzināšana. Lai vieglāk būtu orientēties tēmā, darbā ir sniegts ieskats iezīmēšanas valodā XML. Ir aprakstīta valodas vēsture, būtiskākās definīcijas, priekšrocības un pamata koncepti. Ir pastāstīts par XML un DTD dokumentiem, to nozīmi, būtiskākajiem konceptiem. Ir dots ieskats grafu teorijā, kur tiek aprakstīts par grafu teorijas vēsturi un dotas svarīgākās definīcijas, lai varētu orientēties grafu teorijā. Lai varētu sasniegt mērķi un izprast XML bāzētās valodas, tiek īsumā izklāstīta teorija par tādām valodām kā GraphML, GraphXML, GXL un XMMGL, nākošajā darba punktā šīs valodas tiek salīdzinātas, uzsvērtas būtiskās atšķirības un vienādās daļas. Tika atrasta un izanalizēta programmatūra, ar kuras palīdzību var vizualizēt grafus, kā arī tika pastāstīts par iespējām, kuras piedāvā programmatūra priekš grafu vizualizēšanas. Bakalaura darbā ir 38 lappuses, 21 attēls, 2 pielikumi un 13 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi XML, Grafi
Atslēgas vārdi angļu valodā XML, Grahs
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 19:59:00