Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautiskā mārketinga stratēģijas pilnveidošana tirdzniecības uzņēmumos Baltijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of International Marketing Strategy in Commercial Enterprises in the Baltic States”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dmitrijs Solovjovs
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija Rūdolfa Actiņa maģistra darbam Starptautiskā mārketinga stratēģijas pilnveidošana tirdzniecības uzņēmumos Baltijā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba tēmas Starptautiskā mārketinga stratēģijas pilnveidošana tirdzniecības uzņēmumos Baltijā autors ir Rūdolfs Actiņš, zinātniskais vadītājs - Asoc. Dr.oec.,profesors D.Solovjovs. Pētījuma gaitā tika analizēti jaunu kravas automašīnu tirdzniecības uzņēmumi Baltijā. Maģistra darba izstrādāšanas gaitā tika apskatīti jaunu kravas automašīnu tirdzniecības uzņēmumu Baltijā pārdošanas un mārketinga aktivitātes laikā periodā no 2008. līdz 2012. gadam un tika analizēti gan pārdošanas statistikas dati, gan mārketinga pieejamās stratēģijas kravas automašīnu tirdzniecībā katrā no Baltijas valstīm. Pirmkārt, pētījuma gaitā tika piedāvāta kravas automašīnu tirdzniecības uzņēmumu mārketinga un pārdošanas speciālistiem jauns mārketinga stratēģijas un klientu tipoloģijas modelis, kas piedāvā pēc konkrētas anketēšanas rezultātiem sagrupēt visus klientus 4 lielos tipos un sniegt tiem jaunu mārketinga stratēģiju, kā strādāt jaunā darbības veidā ar esošajiem un kā piesaistīt jaunus klientus. Otrkārt, pētījuma gaitā tika sniegta kravas automašīnu pieprasījuma prognoze laika posmā no 2014.-2016.gadam, balstoties uz katras Baltijas valsts transporta nozares statistikas datiem par pārvadāto kravu apjomiem un to dinamikas laika posmā no 2008.-2012.gadam. Maģistra darbs ir izklāstīts uz 92 lappusēm, kuras ietver sevī arī 60 attēlus un 8 tabulas, kurās ir apkopoti pētījumu rezultāti. Maģistra darba izstrādāšanas gaitā, tika izmantoti 33 avoti (5 fundamentāli zinātniskie pētījumi, 24 interneta resursi, 4 uzņēmumu, valsts iestāžu iekšējā, nepublicētā un publicētā dokumentācija).
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģija, kravas automašīnas, modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing strategy, cargo trucks, model
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2013 13:47:18